Co se týče této lehce provokativní otázky tak zejména z oblasti finančních trhů obzvláště je potřeba podotknout, že lidská chamtivost nezná mezí a tak odpověď je spíše než pocity dána pevnými pravidly a zákonitostmi samotného trhu v rovině nabídky a poptávky, uvádějí k této věci analytici. V současné situaci dluhopisového trhu v ČR a obzvláště pak v segmentu korporátních dluhopisů si tuto otázku předně kladou samotní emitenti s cílem umístit na trhu úplně celé své emise dluhopisů a to tak, aby právě naplnily představy svých investorů – věřitelů a tím podnítili jejich zájem. Ovšem v době značně vysokých úrokových sazeb stanovených centrální bankou ČNB se pochopitelně zvyšují i nároky věřitelů na hodnotu takto investovaných svých peněz do firemních nebo-li korporátních dluhopisů. Aktuálně se v ČR základní úroková sazba tzv. 2T Repo sazba pohybuje ve výší 5,75 % p.a. s tím, že s vysokou mírou pravděpodobnosti a to dle sdělení samotných členů Bankovní rady ČNB a dokonce i podle samotného dosluhujícího guvernéra Rusnoka má jěště na červnovém zasdání letošního roku 2022 dojít k dalšímu razantnějšímu zvyšování a to zhruba o dalších 75 bazických bodů až jedno procento. Tento stav tak klade zvýšené požadavky na stávající výši výnosů korporátních dluhopisů s cílem dosáhnout jako standardní výnos, který minimálně přesahuje 6 % ročně a to právě s ohledem na stávající základní úrokovou sazbu ČNB.

V této souvislosti se tak zvýšil zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy jako zajištěné se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel.