Současný vývoj finančního trhu v České republice je dle vyjádření analytiků investičních bank a finančních stratégů v napojení na národohospodářské ekonomy pod silným vlivem třech hlavních faktorů, které zpomalily růst domácí ekonomiky a tím snížili objem hrubého domácího produktu (HDP). Primárně dle těchto odborníků se jedná o následky virové pandemie Covid-19, energetickou krizi a s tím spojený rychlejší tempo růstu inflace. Právě ceny energií tvoří značnou část podílu na tempu růstu inflace, která podle odhadů by mohla již v lednu 2022 překročit šest procent a velmi blízko se přiblížit k sedmi procentům. V důsledku tohoto vývoje pak již v závěru loňského roku na tyto skutečnosti zareagovala Bankovní rada České národní banky (ČNB) a jako centrální banka ČR s pravomocí své monetární politiky opětovně skokově zvýšila základní úrokovou sazbu (2T Repo sazbu) a to již na 3,75 % p.a.s výhledem pokračujícího zvyšování. Tato skutečnost pak výrazně posílila v rámci devizového trhu směnnou hodnotu české koruny (CZK), která vůči jednotné evropské měně euro (EUR) dosáhla vzájemného směnného kurzu pod hranicí 25 CZK za EUR. Ovšem tempo míry inflace se tím prozatím zastavit nepodařilo a výhledy ostatních analytiků s ohledem na silnou provázanost české ekonomiky se zeměmi EU a zejména s Německem, kde již je inflace ve výši 6,2 % jsou pesimistické.

V této souvislosti se tak zvýšil zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.