Český statistický úřad (ČSÚ) ve středu 11.ledna letošního roku 2023 reportoval data o výši spotřebitelské inflace jednak za předcházející měsíc tj. za prosinec roku 2022 tak i  porovnání měsíce prosinec předcházejícího roku 2021 a zejména pak celkovou roční inflaci loňského roku 2022. Z uvedených dat tak vyplynulo, že měsíční inflace mezi listopadem roku 2022 a prosincem roku 2022 byla nulová a lze tak tvrdit, že spotřebitelské ceny mezi těmi to měsíci v závěru loňského roku byly vyrovnané, avšak celková roční inflace dle dat ČSÚ prokázala roční nárůst spotřebitelských cen o objemu ve výši 15,1 % ročně. Uvedená data ČSÚ obsahovala i údaje o porovnání výše spotřebitelské inflace mezi měsíci prosinec roku 2021 a 2022, kdy bylo vykázáno navýšení spotřebitelských cen o + 15,8 procenta. Celkově pak spotřebitelská inflace za posledních 12 měsíců byla vykázána ve výši 15,1 % ročně jako změna průměrné cenové hladiny v České republice. Na meziročním zpomalení růstu měly pozitivní vliv nižší ceny automobilů a pohonných hmot a olejů. Naopak nejvíce rostly ceny v oddíle potravin a bydlení. Například mouka zdražila o 42 procent, chleba o 37,6 procenta, polotučné trvanlivé mléko o 55,4 procenta, vejce o 92,4 procenta, cukr o 98,9 procenta. V oddíle bydlení vzrostly ceny zemního plynu o 140,2 procenta, tuhých paliv o 66,4 procenta a tepla a teplé vody o 28,8 procenta a ceny elektřiny paradoxně v době energetické krize klesly o 21,2 procenta. Podle některých analytiků za poklesem cen elektřiny z části stojí i zásah Vlády ČR se stanovením cenového stropu, avšak mezi odborníky není na tomto zdůvodnění plná shoda.

Průměrná míra inflace tak celkově za celý loňský rok 2022 podle dat ČSÚ tak činila 15,1 % ročně a tento objem spotřebitelské inflace je druhý nejvyšší v celé novodobé třicetileté historii samostatné České republiky. Vyšší objem meziroční inflace byl jen v samém počátku vzniku samostatné ČR a to v roce 1993, kdy míra inflace vystoupala až na hodnotu ve výši 20,8 procenta. Za stávající situace na počátku roku 2023 tak investoři a zejména drobní střadatelé hledají vhodné investiční nástroje s cílem ochránit své peníze před inflaci. V poslední době tak investoři vyhledávají firemní dluhopisy zejména společností podnikajících nejen v energetice či stavebnictví nebo přímo ve stavebním developeringu, ale společnosti podnikající v dřevozpracujícím průmyslu a lesnictví.  Jednou z takovýchto ryze českých dřevařských společností, která momentálně nabízí své korporátní dluhopisy je plzeňská dřevařská firma Wood Seeds s.r.o., která je velmi úspěšně a dynamicky se rozvíjejícím tak zvaným start-up projektem založeným okruhem zkušených lesních a dřevařských odborníků, kteří se zabývají touto činnosti již déle jak čtvrt století. Tato firma se zaměřuje mimo jiné své aktivity na budoucí prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní.  V současnosti  je pak zájem o dluhopisový trh,  zejména o emise korporátních dluhopisů  a to těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné.

Tato firma Wood seeds s.r.o. se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 9,2 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je pouhých 24 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,5 % ročně a doba splatnosti vychází na 36 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy s možností ochrany investora – věřitele jako zajištěné dluhopisy se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel. Přesné podmínky takovéto diverzifikace pro investory upravuje prospekt emitenta schválený Českou národní bankou a ostatní vzájemná ujednání emitenta a investora, které se odvíjí od objemu finanční participace konkrétního investora.