Podle sdělení ekonomických zpravodajů je zájem o české dluhopisy značný zájem a mají v nich uloženy investice za více jak několik stamiliard českých korun (CZK). Celkový objem v percentním vyjádření tak představuje aktuálně k srpnu letošního roku 32,4 % podíl z celkového emisního objemu vydaných dluhopisů. Zároveň ale v absolutní hodnotě objem korunových dluhopisů v majetku zahraničních investorů stoupl v červenci letošního roku 2021 na 725,5 miliardy CZK z červnových 720,6 miliardy CZK, avšak vůbec největší objem dluhopisů drželi investoři ke konci dubna, a to 727,5 miliardy českých korun (CZK). Tento trend a zejména pak uváděné údaje se plně týkají českých státních dluhopisů, kde emitentem je stát Česká republika zastoupená prostřednictvím orgánu výkonu státní moci ve věcech majetkových a tím je Ministerstvo financí ČR. Ovšem podle nejen vyjádření ekonomických  zpravodajů, ale především dle sdělení investičních společností a fondů obdobná situace je i s korporátními dluhopisy českých firem. Dalším velmi silným motivem pro investory vedoucím k nákupu korporátních dluhopisů je stávající výše míry meziroční inflace s dosavadním trendem pokračujícího růstu, avšak dle predikcí již krátkodobého.

V této souvislosti pak nyní nejen evropští investoři, obchodníci a zejména drobní střadatelé očekávají s obavami vývoj míry inflace v Evropě a obzvláště v zemích Evropské unie a to ať už v erozóně nebo mimo ni. Analytici makléřských společností spolu s finančními stratégy investičních bank vedou již několik let odborné polemiky o tom zda pro drobného střadatele je výhodnější být účastníkem trhu eurozóny nebo stát mimo v členské zemi s domácí měnou jako je například Česká republika s domácí měnou a to českou korunou (CZK). Objektivním výsledkem této diskuze je prozatím neurčitý závěr, který spíše vychází z reálných poznatků předcházejícího období a to, že míra inflace v eurozóně oproti ČR je podstatně nižší, avšak volatilita směnného kurzu CZK vůči EUR je vyšší a tudíž případný profit občana ČR investujícího v EUR, kde má nižší míru inflace oproti inflaci v ČR, tak následně při případném převodu tak zvané měnové konverzi z EUR na CZK po většinou o tento tzv. „inflační profit“ přijde právě vlivem kurzového rozdílu. Aktuální míra inflace v ČR za červenec 2021 dle ČNB představuje jádrovou inflaci ve výši 3,4 procenta a údaje z eurozóny dle dat ECB vypovídají o hodnotě míry inflace ve výši 2,2 % meziročně.

V této souvislosti se tak zvýšil zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.