Stávající trend vývoje společnosti jak globálně tak celoevropsky sice jasně naznačuje možný propad do ekonomické recese pod tlakem energetické krize umocněné napjatými vztahy s Ruskou federací skrz válečný konflikt na Ukrajině a dodávek ruského plynu a ropy do Evropy, ale situace ohledně počtu nových bankrotů v České republice vypovídá o tom, že české firmy počet insolvencí nanavyšují ba naopak jejich počet v poslední době klesl. V režimu reorganizace je 0,0023 procenta firem a živnostníků v ČR a a nižších úrovních jsou i osobní bankroty, což vyplynulo z analýzy společnosti InsolCentrum, kterou v minulém týdnu a to ve čtvrtek 7.7.2022 zveřejnila Hospodářská komora ČR. V letošním roce 2022 tak podle společnosti InsolCentrum pak klesl počet insolvenčních návrhů a zatímco v prvním pololetí loňského roku 2021 bylo podáno 3466 insolvenčních návrhů, tak v letošním prvním pololetí roku 2022 to bylo o necelých pět set méně. Nicméně celkový sentiment obav zejména drobných střadatelů ohledně znehodnocení úspor inflací přetrvává a tak jak investoři tak zejména drobní střadatelé hledají vhodné investiční nástroje jak tomu to zabránit či minimalizovat inflační tlaky spolu s přijatelným investičním rizikem.

Tento stav tak nutí investory, obchodníky a drobné střadatele, kteří jsou navíc silně ovlivněni momentálním vývojem růstu inflace k zvýšené kreativitě zamýšlených investic spolu se změnou svých investorských návyků. V současnosti  je pak zájem o dluhopisový trh,  zejména o emise korporátních dluhopisů  a to těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již třetím rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 36 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 24 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy jako zajištěné se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel.