Zasedání Bankovní rady centrální banky České republiky České národní banky (ČNB), které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 29.září letošního roku 2022 potvrdilo svoji snahu udržet kurz české koruny (CZK) na devizovém trhu na relativně příznivé směnné hodnotě vůči hlavním světovým měnám a zejména pak vůči jednotné evropské měně euro (EUR) a americkému dolaru (USD) formou intervenčních nákupů na forexovém trhu. Spolu s tím pak Bankovní rada ČNB rozhodla o ponechání stávající výše základní úrokové sazby tak zvané 2T Repo sazby ve výši 7 % ročně. Tento svůj krok odůvodnila sdělením, že pokud výše inflace v České republice nedosáhne stanového inflačního cíle banky ve výši 2 % ročně tak ponechá tyto vysoké úrokové sazby. Pro toto ponechání stávající výše úrokových sazeb hlasovalo 5 členů Bankovní rady a dva její členové ze sedmi členného počtu pak bylo pro zvýšení úrokových sazeb o dalších 75 bazických bodů tj. o + 0,75 % p.a.. Celkem pak dobrá zpráva je tedy to, že zůstaly stabilní sazby pro obchodní společnosti a výrobní podniky. „Aktuální nezvýšení sazeb je alespoň trochu dobrou zprávou pro firmy, které se nadále úvěrují v korunách. Už tak jsou pod velkým tlakem, zejména kvůli cenám energií i zdražování financování,“ říká Jan Brázda, partner PwC Česká republika a expert na financování, uvedl portál idnes.

Právě tato současná situace tak přeje majitelům dluhopisů neboť meziměsíční míra inflace zahájila podstatné zmírnění tempa svého růstu a tak atraktivita výnosů z těchto dluhopisů a zejména pak z korporátních dluhopisů je zcela jasně viditelná. Po většinou u korporátních dluhopisů je stanoven fixní výnos nezávislý na vývoji inflace a pokud míra inflace zahájí svůj reálný i celkový meziroční pokles tak absolutní hodnota výnosu nad inflací se zvýší s předpokladem až na dvojnásobek v průběhu příštího roku 2023. Tato situace tak přivedla investory, obchodníky a drobné střadatele, kteří jsou navíc silně ovlivněni momentálním vývojem růstu inflace k zvýšené kreativitě zamýšlených investic spolu se změnou svých investorských návyků. V současnosti  je pak zájem o dluhopisový trh,  zejména o emise korporátních dluhopisů  a to těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již třetím rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 36 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 24 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy jako zajištěné se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel.