V závěru minulého týdne, který je označován v kalendáři letošního roku jako pátý v pořadí ČNB (Česká národní banka) na svém zasedání bankovní Rady jako orgánu centrální banky České republiky zodpovědného za monetární politiku a jako regulátor finančního trhu v ČR dospěla na svém čtvrtečním jednání dne 4.února 2021 k závěru, že ponechá stávající výši bankovních sazeb beze změny. Úrokové sazby tak zůstávají na hodnotách ve výši pro dvoutýdenní repo sazby (2T repo sazba) na úrovni 0,25 % p.a., diskotní sazba tak udržuje stále stejnou výši 0,05 % p.a. a lombardní sazba se rovněž nemění a ponechává si svoji výši na 1 procentu ročně. Tato skutečnost vyplývající z rozhodnutí ČNB tak o to více přesvědčila investory, že obchodním místem vhodným na finančním trhu k tvorbě atraktivního a přitom relativně bezpečného zisku jsou dluhopisové trhy.

V mezinárodním rozměru pak rovněž nejen v ČR výrazně vzrostl zájem investorů o dluhopisy a to jen relativně super bezpečné jako jsou například US vládní dluhopisy, kdy 10-ti letý US dluhopis během úterného evropského dopoledne 9.února 2021 vykazoval momentální výnos ve výši 1,167 % p.a. s dosavadním denním posílením o + 0,007 % výnosu. Nárůst svého výnosu zaznamenaly i britské dluhopisy a UK dluhopis rovněž s 10-ti letou dobou splatnosti vykazoval denní nárůst o + 0,01 % s aktuálním výnosem ve výši 0,487 % p.a.. Vzhledem k tomu, že výše těchto výnosů nedosahuje ani velikosti meziroční míry inflace nebo těsně její výši tak značná část investorů inklinuje v rámci k dluhopisového trhu ke korporátním dluhopisům, jejíž výnos je o mnoho atraktivnější a pokud se jedná o stabilní společnosti s delším časovým úsekem jejich působení na trhu tak míra investičního rizika je velmi nízká. Financování prostřednictvím dluhopisového trhu je i jednou z forem záchrany ekonomik centrálních bank v rámci důsledků virové pandemie Covid-19 po celém světě a to včetně těch z největších centrálních bank jako jsou například v USA FED (Federal Reserve System) nebo v EU pak ECB (European Central Bank).

Evropská centrální banka formou odkupu dluhopisů touto metodou své monetární politiky jde již dlouhodobě a tento ekonomický nástroj v době virové pandemie a ekonomických důsledků, které způsobuje je ze strany jednotlivých zemí a korporací výrazně využíváno. A tak se během několika posledních měíců dle analytiků makléřských společností z dluhopisů stal velmi atraktivní investiční nástroj. V tomto ohledu pak zájmy investorů v České republice jsou obdobné a zájem o dluhopisy včetně zejména těch korporátních rovněž výrazně vzrostl.  V této souvislosti tak lze, dle ekonomických zpravodajů například  uvést korporátní dluhopisy energetické skupiny ČEZ, také i holdingu PPF či developerského českého holdingu Premiot Group, který momentálně nabízí emisi dluhopisů jedné ze svých klíčových společností EIP a,s, (Europa Investment Property) jejíž dluhopisy jsou schválené Českou národní bankou.