Dluhopisový trh zaznamenal pod tlakem nárůstu inflace značný zájem investorů a zejména i drobných střadatelů o firemní dluhopisy známé jako tak zvané korporátní dluhopisy. Český dluhopisový trh není výjimkou a v posledních letech tento sektor finančního trhu zažíval a stále zažívá boom, kdy podle statistických údajů webu Dluhopisář bylo od ledna roku 2017 do února letošního roku 2022 Českou národní bankou (ČNB) schváleno 279 prospektů emitentů a vydáno 613 emisí korporátních dluhopisů, jejichž objem takto vydaných emisí firemních dluhopisů představuje ve finančním vyjádření částku ve výši zhruba 184 miliard českých korun (CZK). Tento trend zájmu investorů a drobných střadatelů o korporátní dluhopisy pokračoval i v začátku letošního roku 2022, kdy se doposud schválil v České republice největší počet nových prospektů emitenta za první čtvrtletí letošního roku 2022 v dosavadním celkovém počtu 27 prospektů. Stávající situace ohledně inflace v ČR tak nutí nejen profesionální investory, ale i drobné střadatele měnit své návyky ohledně investic a formy spoření, kdy právě dluhopisový trh poskytuje reaktivně bezpečné investiční nástroje s dostatečným výnosem minimálně ve výši stávajícího inflačního nárůstu.

V důsledku těchto událostí a změn pak investoři a zejména drobní střadatelé intenzivně hledají vhodné investiční nástroje k zamezení znehodnocování svých úspor neustále narůstající inflací v ČR. V této souvislosti se tak zvýšil zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.