Současný růst spotřebitelských cen ve spojitosti zejména s růstem energií a to jak elektrické energie tak zejména pak cen pohonných hmot, vyhnal meziroční míru inflace do nezvyklé výše. Z globálního hlediska pak například aktuální inflace ve Spojených státech amerických (USA) již překročila pět procent a dosáhla tak výše 5,3 procenta, ve Spolkové republice Německo z pohledu nejsilnější země eurozóny a EU, kde byla dlouhodobě nízká inflace okolo 0,3 % p.a. se nyní pohybuje již na hodnotě ve výši 3,4 % p.a. což je nejvyšší hodnota za posledních 13 let. Situace v České republice ohledně růstu meziroční inflace rozhodně není žádnou výjimkou globálního tempa růstu inflace a podle dostupných zdrojů je uváděna meziroční míra inflace v ČR na hodnotě ve výši 4,1 % za srpen letošního roku 2021. Těmto skutečnostem se přizpůsobují i investoři finančního trhu a to zprvu institucionální hráči akciového trhu, kdy jejich portfolio manažeři zahájili výprodej některých akciových titulů za něž pak doplňují svá investiční portfolia o dluhopisy a to jak státní tak zejména korporátní dluhopisy, kterým se pod vlivem inflačního tlaku zvýšily výnosy.

V této souvislosti se tak zvýšil zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.