Současný stav cen nemovitostí a zejména výrazně se zhoršující se podmínky pro získání hypotéky tak přiměly investory a zejména drobné investory a střadatele realizující své úspory do nákupu nemovitostí hledat nové příležitosti jak ochránit své finanční prostředky před neustále se doposud zvyšující míry inflace nejen v České republice, ale i v Evropě a de facto pak i globálně. Jednou z takovýchto možností, kam investovat peníze, jsou podle finančních odborníků lesy, lesní půda a s tím následně související dřevozpracující průmysl a to od základní dřevní výroby jako jsou například pily na dřevo včetně prodeje palivového dřeva až po samotné výrobní areály pro zpracování dřeva určené pro stavebnictví či nábytkářství. Ukládat tak finanční úspory do přírodních zdrojů má podle těchto expertů řádný smysl a to zejména kvůli jejich omezenému množství. Podle posledních informací od odborníků na realitní trh tak v posledních dvou letech došlo k výraznému zvýšení prodeje a následně i cen těchto pozemků a samotných lesů, kdy většina kupujících byli majitelé lesů, lesnické společnosti a firmy z odvětví dřevozpracujícího průmyslu, kteří tak doposud výrazně expandují a rozvíjejí svoji činnost.

Právě jednou z takových to velmi úspěšných lesnických a dřevařských firem a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již třetím rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů. Těmito korporátními dluhopisy pak je  společnost Wood Sedds s.r.o. schopna financovat svůj dynamický rozvoj a využít tak vysoce pozitivní situace na nemovitostním trhu pro vhodný nákup lesů a lesnických pozemků. Firma vsadila na investice do smíšených, prostorově a věkově diferencovaných porostů, které jsou stabilnější, ale přesto si zachovávají i určitou ekonomicko-hospodářskou funkci lesa. V poměrně krátké době tak dokázala vybudovat majetkové portfolio s hodnotou přes 300 milionů českých korun. Hlavní konkurenční výhodou této firmy Wood Seeds s.r.o. je nákup vlastních lesních pozemků. Těžbu pak na vlastních pozemcích výrazně snižuje náklady a umožňuje využití vytěžených pozemků k dalším podnikatelským aktivitám. Neméně významnou výhodou této společnosti, před konkurencí, je vlastní unikátní databáze soukromých vlastníků lesních pozemků a skladby dřevin na těchto pozemcích na území České republiky.

Tato firma Wood seeds s.r.o. se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 9,2 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je pouhých 24 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,5 % ročně a doba splatnosti vychází na 36 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy s možností ochrany investora – věřitele jako zajištěné dluhopisy se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel. Přesné podmínky takovéto diverzifikace pro investory upravuje prospekt emitenta schválený Českou národní bankou a ostatní vzájemná ujednání emitenta a investora, které se odvíjí od objemu finanční participace konkrétního investora na tomto projektu formou upsaných dluhopisů.