V současnosti se snaží celá řada managerů investičních portfólií investičních nástrojů finančního trhu odhadnout co možná nejpřesněji průběh chování trhu a celé globální společnosti v následujícím roce a popřípadě letech následujících. Ovšem, jak zmiňují ekonomičtí zpravodajové bývaly doby, kdy výhledy byly relativně jednoduchou záležitostí. Nejspolehlivějším přístupem bylo předpokládat, že nadcházející rok dopadne podobně jako ten předchozí. Tomuto jednoduchému pravidlu vděčilo za svou zářnou pověst mnoho korporátních vedoucích analytiků a správců financí investičních fondů. Ty doby jsou už ale pryč a v posledních třech letech otřásla světem řada nečekaných událostí, a tak manažeři, politici a finančníci úzkostlivě zkoumají horizont ve snaze přijít na to, co přijde dál.V tomto ohledu tomu není jinak ani u drobných investorů a střadatelů, kteří se snaží primárně ochránit své úspory před inflací. Právě z tohoto důvodu se tak v posledních měsících zvýšil zájem o korporátní dluhopisy, které výší svého výnosu spolu s relativně dostatečnou bezpečností investice samotné odpovídají nebo se blíží k velikosti současné inflace v České republice.

V poslední době tak investoři vyhledávají firemní dluhopisy zejména společností podnikajících nejen v energetice či stavebnictví nebo přímo ve stavebním developeringu, ale společnosti podnikající v dřevozpracujícím průmyslu a lesnictví.  Jednou z takovýchto ryze českých dřevařských společností, která momentálně nabízí své korporátní dluhopisy je plzeňská dřevařská firma Wood Seeds s.r.o., která je velmi úspěšně a dynamicky se rozvíjejícím tak zvaným start-up projektem založeným okruhem zkušených lesních a dřevařských odborníků, kteří se zabývají touto činnosti již déle jak čtvrt století. Tato firma se zaměřuje mimo jiné své aktivity na budoucí prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní.  V současnosti  je pak zájem o dluhopisový trh,  zejména o emise korporátních dluhopisů  a to těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné.

Tato firma Wood seeds s.r.o. se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 9,2 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je pouhých 24 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,5 % ročně a doba splatnosti vychází na 36 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy s možností ochrany investora – věřitele jako zajištěné dluhopisy se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel. Přesné podmínky takovéto diverzifikace pro investory upravuje prospekt emitenta schválený Českou národní bankou a ostatní vzájemná ujednání emitenta a investora, které se odvíjí od objemu finanční participace konkrétního investora.