V současnosti výnosy státních či tak zvaně mezinárodně globálních dluhopisů nedokážou pokrýt ani onu minimalistickou inflaci, která provází svět na sklonku koronavirové pandemie. Investoři, jejichž portfolio je tvořeno globálními státními dluhopisy, nyní ročně přicházejí více než o jedno procento svých investic. Doplácejí na to především penzijní fondy a životní pojišťovny, pro které dosud konzervativní bondy tvořily svým sice relativně nízkým, ovšem kladným výnosem podstatnou část jejich investic. V rámci dluhopisového trhu se tak značná část těchto konzervativních investorů  již obrátila ke korporátním půjčkám nebo-li korporátním dluhopisům, kde vybírají vhodného emitenta dluhopisů úspěšně se rozvíjející společnosti neb tento investiční nástroj zatím vytváří s přijatelnou mírou rizika velmi atraktivní zisk a přináší investorovi více než běžný výnos jako pasivní příjem. Na druhé straně pak emitent těchto dluhopisů získává pro svoji společnost volné finanční prostředky pro svůj rozvoj a možnost efektivního zvýšení zisku společnosti.

Takto vhodně se značným efektem využití se nyní chovají například společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby a to k vydávání vlastních emisí podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť v posledních měsících došlo k nárůstu cen dřeva. Zároveň se na základě mnohostranného využití dřeva a zejména pak ve stavebnictví  výrazně zvýšila poptávku po dřevu a zákonitě tak došlo k růstu jeho ceny. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů. Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní.

Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.