Značná část světa a zejména pak Evropa již několik měsíců zaznamenává v rámci spotřebitelských cen velmi výrazný nárůst, což tento projev inflace citelně znehodnocuje úspory obyvatel. Česká republika v tomto ohledu není výjimkou a podle posledních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) se sice tempo růstu zastavilo nicméně aktuální hodnoty jsou vysoké. Míra inflace v ČR tak za průběžné období měsíce října letošního roku 2022 v porovnání se stejným měsícem roku předcházejícího tj. s říjnem roku 2021 dosáhla nárůstu spotřebitelských cen o + 15,1 procenta. Celkově pak v celoročním porovnání míry inflace jako vyjádření přírůstku průměrných spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců dle údajů ČSÚ se tato hodnota zvýšila o + 13,5 procenta. Pozitivním údajem vyplývajících z dat ČSÚ, zveřejněných k datu 10.11.2022 je pak změna tempa růstu inflace, kdy v meziměsíčním porovnání a to mezi zářím a říjnem letošního roku 2022 míra inflace v České republice poklesla o – 1,4 procenta. Nicméně údaje dle analytiků finančních trhů a to ve shodě s centrálními bankéři ČNB (České národní banky) jsou stále alarmující a to i s ohledem predikce vývoje ekonomiky ČR. Podle národohospodářských ekonomů a dle vyjádření samotného ministra financí ČR pana Stanjury je zřejmé, že ekonomika ČR se již nachází v mírné recesi a de facto po zveřejnění dat za 4.čtvrtletí letošního roku 2022 tato skutečnost nabude reálného potvrzení. A právě za této situace nejen profesionální investoři, ale i drobní střadatelé hledají vhodné investiční nástroje jak ochránit své finanční prostředky před znehodnocením vlivem inflace.

V poslední době tak investoři vyhledávají firemní dluhopisy zejména společností podnikajících nejen v energetice či stavebnictví nebo přímo ve stavebním developeringu, ale společnosti podnikající v dřevozpracujícím průmyslu a lesnictví.  Jednou z takovýchto ryze českých dřevařských společností, která momentálně nabízí své korporátní dluhopisy je plzeňská dřevařská firma Wood Seeds s.r.o., která je velmi úspěšně a dynamicky se rozvíjejícím tak zvaným start-up projektem založeným okruhem zkušených lesních a dřevařských odborníků, kteří se zabývají touto činnosti již déle jak čtvrt století. Tato firma se zaměřuje mimo jiné své aktivity na budoucí prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní.  V současnosti  je pak zájem o dluhopisový trh,  zejména o emise korporátních dluhopisů  a to těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné.

Tato firma Wood seeds s.r.o. se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 9,2 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je pouhých 24 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,5 % ročně a doba splatnosti vychází na 36 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy s možností ochrany investora – věřitele jako zajištěné dluhopisy se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel. Přesné podmínky takovéto diverzifikace pro investory upravuje prospekt emitenta schválený Českou národní bankou a ostatní vzájemná ujednání emitenta a investora, které se odvíjí od objemu finanční participace konkrétního investora.