Investoři stále v době se zvyšující inflace a tlaku centrálních bankéřů na to, aby jako nástroj rozvoje a růstu ekonomiky se míra inflace zvyšovala na optimální úroveň a to zejména v zemích eurozóny, hledají optimální finanční instrument k bezpečnému zhodnocování svých volných finančních prostředků s cílem nejen pokrýt současnou míru inflace, ale i co nejlépe zvýšit hodnotu investice. Právě za tímto účelem dochází v poslední době k výrazně zvýšenému zájmu investorů o koporátní dluhopisy, který se potkává i se zájmem společností, které takto za vzájemně výhodných podmínek získávají fianční prostředky jako emitenti korporátních dluhopisů. Pokud investor vybere vskutku tak zvaně férového emitenta není problém dosáhnout ročního výnosu, který i několikanásobně převyšuje současnou výši inflace v České republice.

Za této situace, kdy se začíná ve veřejném prostoru hovořit o nové hospodářské krizi v rozsahu třicátých let minulého století v souvislosti s důsledky pandemie SARS-CoV-2 (Covid-19) se značná část investorů začala velmi intenzivně zabývat diverzifikací svých investic. V této souvislosti se tak dluhopisový trh stal pro mnoho investorů velmi atraktivní, kteří zde zejména vyhledávají finanční nástroje s relativně vyšším výnosem, avšak s relativně nízkou mírou rizika. Takovými to vhodnými investičními nástroji mohou být podle analytiků makléřských společností a finančních stratégů investičních bank právě korporátní dluhopisy. V současnosti na dluhopisovém trhu, kde je možné investovat do dluhopisů firem nebo-li korporátních dluhopisů se již také situace v začátku letošního roku 2021 změnila a bezpečných dluhopisů s atraktivním výnosem podstatně ubylo neboť v závěru loňského roku 2020 došlo k značnému výprodeji těchto emisí korporátních dluhopisů. 

Podle ekonomických zpravodajů v návaznosti na analytiky investičních společností jednou z takových developerských společností, která vydala emisi dluhopisů s vysoce atraktivním výnosem je developerská společnost  EIP a,s, (Europa Investment Property) jako součást českého holdingu Premiot Group a.s. působící více jak 20 let v oblasti investic a realitního trhu. Společnost Europa Investment Property tak nabízí svým investorům formou korporátních dluhopisů jako nadstandardní investiční příležitost s výnosem ve výši 7,1 % p.a., kdy tento výnos bude investorům dokonce vyplácen každý měsíc. Na základě vysokého zájmu investorů tak společnost EIP a.s. (Europa Investment Property) od 1.září roku 2020 nabízí novou vysoce atraktivní emisi korporátních dluhopisů s výnosem 8 % p.a. se splatností do 31.12.2022 a metoda výplaty výnosu je opět řešena měsíční výplatou úroků, avšak ta je již téměř vyprodána.