Mezinárodní měnový fond (MMF) ve svém výhledu zhoršil odhady růstu světové ekonomiky pro letošní rok 2022, ale i pro příští rok 2023, protože válka na Ukrajině tlačí vzhůru ceny potravin a energií, což přináší další zátěž pro již tak křehkou hospodářskou situaci, sdělila šéfka MMF paní Kristalina Georgievová. Zároveň ve svém sdělení paní Georgievová varovala, že svět se nyní nachází ve „velmi nebezpečné době“ a že vysoká inflace představuje „jasné a přítomné nebezpečí“ pro světovou ekonomiku. Tento světový inflační trend se nevyhýbá ani České republice, která se svojí aktuální výší míry inflace za březen letošního roku 2022 má třetí nejvyšší inflaci ze zemí Evropské unie a to v porovnání měsíců březen roku 2021 a březen roku 2022 ve výši 12,7 procenta. Vyšší míru inflace ze zemí EU má již pouze Litva ve výši 15,7 % a Estónsko, kde míra inflace nyní vystoupala v porovnání s březnem roku 2021 do výše 15,2 procenta. Nicméně podle sdělení Českého statistického úřadu (ČSÚ) celková roční míra inflace v České republice jako vyjádření přírůstku spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců aktuálně prozatím dosahuje výše 6,1 % s tím, že ekonomové a finanční stratégové předpokládají ještě v letošním roce pokračující růst míry inflace. Spolu s tím tito odborníci upozorňují na reálně velmi silně hrozící negativní jev pro českou ekonomiku v podobě stagflace, což je kombinace ekonomické stagnace a stále přetrvávající vysoké míry inflace.

V  důsledku těchto událostí a změn pak investoři a zejména drobní střadatelé intenzivně hledají vhodné investiční nástroje k zamezení znehodnocování svých úspor neustále narůstající inflací v ČR. V této souvislosti se tak zvýšil zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.