Aktuálně si nejen profesionální investoři, ale i drobní střadatelé kladou otázku zda se již nyní vyplatí nakoupit dluhopisy při neustále rostoucích úrokových sazbách, které svým rozhodnutím již několikrát zvýšila centrální banka České republiky ČNB (Česká národní banka). Podle vyjádření nezávislých analytiků finančního trhu prostřednictvím ekonomického zpravodajství Hospodářských novin ze dne 17.května letošního roku 2022 je právě nyní ten správný a vhodný čas. Avšak v této souvislosti je třeba rozlišovat jaký investiční nástroj dluhopisového trhu si kupující pořídí, neboť například americké vládní dluhopisy zažily jeden z nejhorších roků ve své mnohaleté obchodní historii. O poznání lépe na tom nejsou ani české vládní dluhopisy, jejichž výnos již zdaleka nepokrývá ani z poloviny hodnutu současné výše inflace v ČR, která se již vyšplhala na celkovou roční míru inflace ve výši 7 procent za posledních 12 měsíců. Po zrušení vládou Petra Fialy českého státního dluhopisu Republika, který byl proti inflační již není žádný dostupný státní dluhopis, který byl alespoň z podstatné části byl schopen svým výnosem umořit výši inflace. Ovšem na rozdíl od státních dluhopisů je celá řada firemních nebo-li korporátních dluhopisů, které tuto možnost dostatečného výnosu, který kryje současnou inflaci či případně i částečné zhodnocení financí již poskytují. Výběr vhodného korporátního dluhopisu je spojený s posouzením míry rizika a pokud se jedná o zajištěný dluhopis relevantní formou pak investor i střadatel může být nad míru spokojen.

V  důsledku těchto událostí a změn pak investoři a zejména drobní střadatelé intenzivně hledají vhodné investiční nástroje k zamezení znehodnocování svých úspor neustále narůstající inflací v ČR. V této souvislosti se tak zvýšil zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.