Aktuální ukazatele výnosů jednotlivých odvětví finančního trhu prozrazují, že leckteré finanční nástroje pasivního příjmu mohou docílit vyššího výnosu než aktivní obchodování jako je například současné srovnání výnosů vybraných korporátních dluhopisů s celkovým stavem výnosů akciového trhu, kde investor nese značné investiční riziko. Podle analytiků makléřských společností tak akciový trh dosáhl momentálně zhodnocení investorů v průměrné výši 8,24 procentna ročně, kdy ovšem například americký akciový trh vykazuje spíše ztrátový stav, který lze doložit vývojem prestižního amerického akciového indexu Dow Jones složeného z tak zvaných blue chips akciových titulů. Tento US akciový index tak dle dat vyplývajících z technické analýzy udává, že k datu 31.5.2022 v porovnání od začátku letošního roku 2022 došlo k jeho poklesu bodové hodnoty o – 9,21 % a v celkovém ročním srovnání tento index poklesl o – 4,46 procenta bodů za posledních 52 týdnů. Tento stav pak podle analytiků je způsoben odlivem investorů akciového trhu z důvodů zvyšující se směnné hodnoty amerického dolaru (USD) na základě zpřísněné monetární politiky centrální banky USA Federal Reserve Systém formou zvyšování úrokových sazeb. Investoři tak ve zvýšeném zájmu vyhledali uplatnění svých investic jednak na komoditním trhu a zejména pak na dluhopisovém trhu ve vztahu k vybraným korporátním dluhopisům.

Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy jako zajištěné se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel.