Stav globální ekonomiky a následně situace regionálních ekonomik světa a jejich států stále vykazuje známky svého vnitřního poškození vlivem virové pandemie SARS-CoV-2 způsobující onemocnění s až fatálními následky Covid-19. V rámci záchrany a boje s virem pak jednotlivé státy světa přijímají různá opatření k zamezení šíření této nákazy na jedné straně a na druhé straně vytvářejí v rámci pomoci ekonomice různé pomocné programy. Podle sdělení ekonomických zpravodajů v návaznosti na analytiky makléřských společností a finanční stratégy investičních bank se všechny tyto podpůrné a pomocné programy pro záchranu a oživení ekonomiky opírají o peníze primárně pocházející z dluhového trhu a zejména pak z trhu s dluhopisy, kde centrální banky sami odkupují vládní dluhopisy ze svého daného teritoria působení.

Tento trend odkupu vládních dluhopisů je zcela typicky příznačný pro jedny z největších světových centrálních bank a to pro centrální banku zemí eurozóny a EU Evropskou centrální banku (ECB – European Central Bank) a pro americkou centrální banku USA Rezervní systém ( FED – Federal Reserve system). Zejména pak americká centrální banka FED, která ve vazbě na globální komoditní měnu americký dolar (USD) určuje značnou část vývoje obchodního trendu globálních finančních trhů a investorského sentimentu předestřela vývoj ekonomiky v USA jako momentálně nerovnoměrný a neúplný. Toto zaznělo z úst šéfa FEDu pana Jerome Powella při slyšení v Senátu před členy bankovního výboru. Podle analytiků pak z tohoto jednoznačně plyne, že centrální banky světa a zejména pak FED spolu s ECB pro letošní rok s největší pravděpodobností nebudou měnit stávající výše úrokových sazeb a rovněž nedojde k rušení programů odkupu dluhopisů, kdy například v USA FED odkupuje vládní dluhopisy v objemu 120 miliard USD měsíčně.

Podle finančních stratégů investičních bank tak lze očekávat, že stávající monetární politiky světových centrálních bank bez změny úrokových sazeb, které jsou udržovány blízko nuly a v případě ECB je tato depozitní sazba dokonce negativní (záporná) ještě více posílí situace na finančním trhu, kde bude dostatek tzv.levnývh peněz, Tento stimul centrálních bank pak pozitivně napomůže růstu „zdravé“ inflace k posílení jednotlivých národních ekonomik, ale zároveň tak zvaně „zlevní peníze“, tudíž taktéž je vysoce pravděpodobné, že emitenti dluhopisů sníží své výnosy z těchto investičních nástrojů. Právě situace dostupnosti finančních prostředků v kombinaci s dnešní již relativně širokou nabídkou dluhopisů na trhu a zejména pak korporátních dluhopisů povede k snížení výnosů, míní tito odborníci a dodávají, že právě nyní je vhodný časový úsek pro realizaci nákupu korporátních dluhopisů s ohledem na stále přetrvávající atraktivní výnos.

V tomto ohledu není nikterak jiná situace na dluhopisovém trhu v České republice, ba spíše právě naopak a nyní podle analytiků makléřských společností v napojení na finanční stratégy je vhodný čas pro realizaci svého investičního záměru prostřednictvím korporátních dluhopisů. Na základě těchto skutečností o to ještě více vzrostl zájem investorů o korporátní dluhopisy a to těch společností,  jejichž obchodní činnost a tudíž i tvorba zisku je orientovaná na odvětví jako realitní trh, energetika či stavebnictví s ohledem na výrobu stavebních materiálu a zejména pak na dřevozpracující průmysl. V tomto segmentu finančního trhu s dluhovými nástroji, kdy korporátní dluhopis představuje vysoce atraktivní výnos mohou relativně bezpečně investoři získat výnosy ve výši zhruba od 6 do 9 procent ročně. Z takových to společností dle analytiků lze namátkou například uvést developerskou společnost Europa Investment Property a.s. nebo úspěšně se rozvíjející společnost Wood Seeds s.r.o. jako start-up projekt dřevozpracujícího průmyslu, kde aktuálně lze dosahovat v průměru hrubé obchodní  marže až ve výši okolo 2.000 % jako rozdíl ceny surového a zpracovaného dřeva.