Lednové údaje o výši inflace v České republice ukázaly, že objem míry inflace v lednu letošního roku 2022 dosáhl na hodnotu, která těsně minula deset procent. Podle údajů ČSÚ (Českého statistického úřadu) byla inflace v lednu 2022 v ČR ve výši 9,9 % meziročně a predikce podle prognózy centrální banky ČR České národní banky (ČNB) předpokládá celkový objem roční inflace ve velikosti 8,5 % ročně. Na základě těchto skutečností pak ekonomové v napojení na analytiky finančních trhů uvádějí, že v krátkodobém horizontu se projeví nárůst cen a to nejen u energií a potravin, které výrazně zvýšily inflaci v ČR, ale i do dalších cen produktů a služeb. V tomto ohledu mají tito odborníci zejména na mysli ceny dopravy, opravárenských služeb včetně cen autoservisů spolu se vrůstajícími cenami automobilů a to zejména na trhu s ojetými vozy. Dále pak lze očekávat nárůst  nákladů na bydlení po konci zúčtovacího období topné sezóny a podobně spolu s vyššími náklady na renovaci a údržbu nemovitostí. Tyto skutečnosti dle ekonomických odborníků stále více nutí investory a zejména drobné střadatele měnit své investiční návyky a zejména u drobných střadatelů pak formy úspor.

V této souvislosti se tak zvýšil zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.