Dluhopisový trh zaznamenal nárůst výnosů nejen z držení standardního 30-ti letého amerického státního dluhopisu (US 30-YR) ve výši nad 3 % p.a., ale i tohoto výnosu nad tři procenta aktuálně dosáhl dvouletý státní dluhopis (US 2-YR), kdy tento stav je označován jako tak zvaný srovnávací signál blížící se potencionálně možné recese ekonomiky. Současný trend dluhopisového trhu tak analytici makléřských společností v napojení na stratégy finančních trhů komentují s tím, že hlavním důvodem tohoto růstu je velmi silná směnná hodnota amerického dolaru (USD) vůči ostatním světovým měnám a zejména vůči jednotné evropské měně euro (EUR). Aktuálně se tak v průběhu evropského úterního dopoledne dne 26.července letošního roku 2022, zhruba v čase 10:54 CET tento globální měnový pár EUR/USD obchodoval na devizovém trhu v rámci forexových operací ve vzájemném směnném kurzu na hodnotě ve výši 1,0206 USD za EUR s dosavadním denním oslabením EUR o – 0,14 % kurzu vůči USD a to stále v blízkosti paritního pásma. V uváděném dni a čase a za této situace pak směnná hodnota amerického dolaru (USD) měřená dolarovým indexem DXY (US Dollar Currency Index), který porovnává USD s další šesticí hlavních světových měn posílila o + 0,08% bodové hodnoty na stav ve výši 106,58 USD bodů.

Za této celkové jak ekonomické tak globální geopolitické situace, kde dominuje stále konflikt na Ukrajině se americké státní dluhopisy aktuálně v uváděném dni a čase obchodovaly na US dluhopisovém trhu převážně již v obchodním trendu mírného poklesu svých výnosů. Nicméně jak 30-ti leté tak i dvouleté US dluhopisy si udržely svoji hodnotu výnosu stále nad tři procenta ročně, když se v uváděném dni a čase 30-ti letý US dluhopis obchodoval s výnosem ve výši 3,006 % p.a. s dosavadním denním oslabením o – 0,044 % výnosu. Ve srovnání s tímto dluhopisem pak dvouletý US dluhopis dosáhl svého ročního výnosu ve výši 3,018 % s denním poklesem o pouhých 0,017 % výnosu. Inverze výnosové křivky – kdy krátkodobější státní dluhopisy mají vyšší výnosy než ty dlouhodobější, přestože nesou nižší riziko – jsou trhy často vnímány jako znamení, že se blíží recese. A právě tento stav tak nutí investory, obchodníky a drobné střadatele, kteří jsou navíc silně ovlivněni momentálním vývojem růstu inflace k zvýšené kreativitě zamýšlených investic spolu se změnou svých investorských návyků. V současnosti  je pak zájem o dluhopisový trh,  zejména o emise korporátních dluhopisů  a to těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již třetím rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 36 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 24 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy jako zajištěné se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel.