Stávající vývoj finančního trhu v globálním rozsahu, kde posiluje směnná hodnota amerického dolaru vůči hlavním světovým měnám a na komoditním trhu výrazněji poklesla hodnota investičního zlata, zapříčinil zvýšený zájem  investorů o dluhopisy a zejména pak v rámci dluhopisového trhu o korporátní dluhopisy. Tento současný stav jako investiční trend se podle finančních stratégů investičních bank a společností zejména projevil u spíše konzervativnějších investorů, kteří již nebyli ochotni akceptovat stále silnější investiční riziko při obchodování s investičním zlatem, které tak svým výnosem podle dat technické analýzy již pokrývá míru inflace lehce nad její hodnotou. Cena zlata totiž od začátku letošního roku 2021 ztratila téměř deset procent své ceny a v meziročním porovnání pak přinesla svým investorům pouze nárůst o + 3,93 % ceny za posledních 52 týdnů. Právě tento údaj vyplývající z dat technické analýzy signalizuje i konzervativním investorům, že výnosy z korporátních dluhopisů stabilních společností přináší leckdy i více jak dvojnásobek zisku v porovnání se zlatem.

Vývoj směnné hodnoty amerického dolaru (USD) a změna investičního sentimentu globálního finančního trhu tak změnil doposud zažité investiční standardy a výrazněji zvýšil zájem investorů o dluhopisové trhy a to jak konzervativních investorů o státní dluhopisy tak i dynamičtější investory o trh s dluhopisy renomovaných společností známých jako korporátní dluhopisy. Aktuálně na světovém finančním trhu se výnos 10-ti letého amerického státního dluhopisu v průběhu středečního evropského dopoledne 3.3.2021 pohyboval ve výši 1,41 % p.a. a výnos 10-ti letého státního dluhopisu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska dosahoval výnosu ve výši 0,695 % ročně. V této souvislosti je pak třeba uvést, že míra meziroční inflace v USA dosáhla na hodnotu ve výši 1,4 % ročně což de facto pokrývá právě výnos z 10-ti letého US dluhopisu. Situace ve Velké Británii je tak obdobná jako ve Spojených státech, kdy reportováná míra inflace dle centrální banky Spojeného království Bank of England (BoE) je ve výši 0,7 % ročně a výnos z 10-ti letého státního dluhopisu Velké Británie tuto míru inflace zhruba pokrývá.

Stav výnosnosti a pokrytí míry inflace je pak o něco zhoršen v podmínkách České republiky ve vztahu k státním dluhopisům, kde je uváděn průměrný výnos státních dluhopisů ve výši 1,11 % ročně, avšak míra stávající meziroční inflace uváděná českým statistickým úřadem dosáhla výše 3,2 % p.a. s výhledem centrální banky ČNB (Česká národní banka) na hodnotu ve výši 2,2 % v roce 2022. Tento současný stav v ČR tak české investory nebo obchodníky investující v českých korunách (CZK) přivedl k zvýšenému zájmu právě o korporátní dluhopisy a to těch společností,  jejichž obchodní činnost a tudíž i tvorba zisku je orientovaná na odvětví jako realitní trh, energetika či stavebnictví s ohledem na výrobu stavebních materiálu a zejména pak na dřevozpracující průmysl. V tomto segmentu finančního trhu s dluhovými nástroji, kdy korporátní dluhopis představuje vysoce atraktivní výnos mohou relativně bezpečně investoři získat výnosy ve výši zhruba od 6 do 9 procent ročně. Z takových to společností dle analytiků lze namátkou například uvést developerskou společnost Europa Investment Property a.s. nebo úspěšně se rozvíjející společnost Wood Seeds s.r.o. jako start-up projekt dřevozpracujícího průmyslu, kde aktuálně lze dosahovat v průměru hrubé obchodní  marže až ve výši okolo 2.000 % jako rozdíl ceny surového a zpracovaného dřeva.