Podle sdělení ekonomických zpravodajů v návaznosti na ratingové agentury spolu s odborníky na průzkum trhu a veřejného mínění se ukazuje, že v porovnání se začátkem letošního roku 2021 již v červnu 2021 více společností věří tomu a jejich ekonomická data tomu nasvědčují, že skončí v závěru letošního roku 2021 i přes problémy spojené s pandemií koronaviru v celkovém zisku. Zatímco v lednu letošního roku 2021 očekávalo růst zisku ve srovnání s rokem 2020 34 % firem, tak aktuálně je to 45 % firem a ve srovnání s lednem roku 2021 ubylo firem, které očekávaly pokles zisku a to z 28 % na 23 % firem,  které očekávaly ztrátu v rozmezí 7 – 10 procent.  Tyto agenturní výsledky průzkumu jako lepšící se očekávání jsou v souladu s konjunkturálními průzkumy ČSÚ. Na základě těchto poznatků a dalších faktorů jako je zejména zvyšující se míra inflace se mění i rozhodování investorů a jejich výběr vhodných investičních nástrojů. Stále přetrvává zvyšující se trend investorů, kteří vyhledávají korporátní dluhopisy, kdy tento investiční nástroj pokrývá jak stále se zvyšující míru inflace tak formu spoření s nadhodnotou zhodnocování volných finančních prostředků.

V této souvislosti se tak zvýšil zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.