Tempo růstu spotřebitelských cen pokračuje a míra spotřebitelské inflace za měsíc srpen letošního roku 2021 tak již dosáhla na úroveň ve výši 4,1 procenta. Ovšem tempo růstu cen průmyslových výrobců je ještě o více jak polovinu vyšší a podle údajů Českého statistického úřadu z červencových hodnot ve výši 7,8 % se stávající úroveň spotřebitelských cen průmyslových výrobců v srpnu letošního roku 2021 dostala již na hodnotu ve výši 9,3 procenta. Tyto statistického údaje však odráží hodnoty tak zvaného váženého průměru, kdy ovšem existuje segment trhu a to zejména stavebnictví a dřevozpracující průmysl, kde ceny výrobků, služeb, materiálů a dodávaných surovin dosáhly již cenového růstu ve dvouciferných hodnotách percentuálního zvýšení cen. Například ve stavebnictví stávající průměrná cena dosáhla zvýšení o 16 % a v případě dřevozpracujícího průmyslu za výrobky dřeva či dodávky papíru se ceny zvýšily až o 20 % procent. Tyto skutečnosti pak velmi výrazně přilákaly investory směřující své finanční prostředky do nákupu korporátních dluhopisů těch společností, které podnikají v tomto odvětví spotřebitelského trhu.

V této souvislosti se tak zvýšil zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.