Současná ekonomická situace a zejména vývoj a negativní výhled cen energií nejen v České republice, ale prakticky téměř celou Evropu přinutil, včetně statisíců obyvatel České republiky po většinou změnit svůj dosavadní způsob vytápění a to nejen v rodinných domcích, ale i obytných domech s vlastní kotelnou. Právě rekordní růst cen elektrické energie a zejména zemního plynu pak přispěl k tomu, že drtivá část populace, která může svým rozhodnutím ovlivnit způsob otopu přešla na tradiční způsob ve formě spalování dřeva. Podle informací ekonomických zpravodajů tak tito lidé, leckdy zcela překotně obnovují kotle na dřevo jako alternativu k plynu, jehož cena se stále zvyšuje. Avšak ani situace s cenou palivového dříví není plně pro obyvatele ČR zcela uspokojivá neboť cena palivového dřeva vzrostla v letošním roce 2022 více jak dvojnásobně a poptávka se zvýšila více jak trojnásobně a navíc některé lesnické společnosti již omezují dodávky a prodávají palivé dřevo z pořadníku na příděl.

Právě tato situace pak na druhé straně zvýšila zájem investorů o lesnické a dřevozpracující společnosti, které vydaly a nyní umísťují na trh své dluhopisy. Této nabídky lesnických emitentů nyní začali hojně využívat i drobní střadatelé jako vhodnou a relativně bezpečnou možnost ochrany svých finančních prostředků před inflací v ČR. Nyní jako jedna z prvních u nás začala cíleně této poptávky  vedoucí k perspektivnímu rozvoji a dynamickému růstu využívat  česká společnost Wood Seeds. Firma vsadila na investice do smíšených, prostorově a věkově diferencovaných porostů, které jsou stabilnější, ale přesto si zachovávají i určitou ekonomicko-hospodářskou funkci lesa. V poměrně krátké době tak dokázala vybudovat majetkové portfolio s hodnotou přes 300 milionů českých korun. V budoucnosti se chce zaměřit, vedle vlastní lesní výroby, také na vlastní zpracování dřevní hmoty, které má významný potenciál pro zvyšování výnosů emitenta neb právě jedním z emitentů, který nabízí korporátní dluhopisy v této oblasti, je dynamicky se rozvíjející česká společnost Wood Seeds. Ve střednědobém horizontu by růstový potenciál měly navýšit i dosavadní investice firmy. Ta podle zveřejněných údajů v posledním období vysadila na zhruba 17 hektarech 106 tisíc stromů s mírnou převahou listnatých dřevin. Jejich podíl se má v budoucnosti ještě mírně zvyšovat. V současné době navíc Wood Seeds investuje do výstavby nového dřevozpracujícího závodu v Břasích, který zahájí činnost v roce 2023.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 36 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 24 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy jako zajištěné se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel.