Téměř již rok trvající situace ohledně virové pandemie SARS-CoV-2 způsobující závažné a v mnoha případech až smrtelné onemocnění označované jako Covid-19 si vyžádala i změnu přístupu investorů na základě restrikcí jednotlivých států na světě respektivě na základě proti epidemiologických opatření jednotlivých vlád a to v globálním rozsahu. V tomto ohledu pak se snahou pomoci jednotlivým ekonomikám v daných regionech světa přišli i centrální banky dotčených států a to včetně těch nejsilnějších ekonomik světa. Zejména pak pozornost investorů se ubírá směrem k ekonomickým opatřením v rámci pomoci jak ze strany Evropské centrální banky (ECB) tak zejména k centrální bance Spojených států amerických FED (Federal Reserve System). Právě FED vyčlenil na pomoc v boji proti Covid-19 a ve snaze snížit ekonomické ztráty, které omezující opatření způsobily vyčlenit formou odkupu dluhopisů včetně korporátních dluhopisů částku ve výši minimálně 120 miliard USD do tohoto záchraného programu.

Evropská centrální banka formou odkupu dluhopisů touto metodou své monetární politiky jde již dlouhodobě a tento ekonomický nástroj v době virové pandemie a ekonomických důsledků, které způsobuje je ze strany jednotlivých zemí a korporací výrazně využíváno. A tak se během několika posledních měíců dle analytiků makléřských společností z dluhopisů stal velmi atraktivní investiční nástroj. V tomto ohledu pak zájmy investorů v České republice jsou obdobné a zájem o dluhopisy včetně zejména těch korporátních rovněž výrazně vzrostl.  V této souvislosti tak lze, dle ekonomických zpravodajů například  uvést korporátní dluhopisy energetické skupiny ČEZ, také i holdingu PPF či developerského českého holdingu Premiot Group, který momentálně nabízí emisi dluhopisů jedné ze svých klíčových společností EIP a,s, (Europa Investment Property) jejíž dluhopisy jsou schválené Českou národní bankou.

 Společnost Europa Investment Property jako emitent korporátních dluhopisů je developerská společnost patřící do skupiny Premiot Group. Firma se věnuje nákupu a rekonstrukci rezidenčních, komerčních a především historických objektů. Během již roku 2019 tato společnost Europa Investment Property v rámci mezinárodní investiční skupiny Premiot Group úspěšně umístila na finanční trh své dluhopisy schválené Českou národní bankou (ČNB)  v objemu téměř 500 milionů českých korun. V loňském roce 2020 již společnost Europa Investment Property úspěšně zahájila prodej emise svých dluhopisů v celkovém objemu jedné miliardy českých korun. Aktuálně tak tato nová emise dluhopisů a to za velkého zájmu investorů je již téměř vyprodána. Společnost Europa Investment Property tak nabízí svým investorům formou korporátních dluhopisů nadstandardní investiční příležitost s výnosem ve výši 7,1 % p.a., kdy tento výnos bude investorům dokonce vyplácen každý měsíc. Na základě vysokého zájmu investorů tak společnost EIP a.s. (Europa Investment Property) od 1.září roku 2020 nabízí novou vysoce atraktivní emisi korporátních dluhopisů s výnosem 8 % p.a. se splatností do 31.12.2022 a metoda výplaty výnosu je opět řešena měsíční výplatou úroků.