Podle posledních statistických údajů tržní ceny bytů, rodinných domů a  pozemků včetně zemědělské půdy a zejména lesních pozemků v České republice ve třetím čtvrtletí letošního roku 2021 dál rostly. Meziroční zdražení bylo nejvyšší u pozemků, jejichž cena se meziročně zvýšila téměř o pětinu a to o 20,3 procenta. Ceny bytů stouply o 16,3 procenta a ceny rodinných domů o 15,8 procenta dtakzvaného HB Indexu, který v pondělí dne 22.11.2021 zveřejnila Hypoteční banka. Zdražování je podle zástupců Hypoteční banky způsobeno jak přetrvávajícími obavami z inflace a vysokým podílem investičních nákupů, tak i růstem cen stavebních prací a materiálů. Podle ekonomických zpravodajů v návaznosti na odborníky nemovitostního trhu růst cen pozemků byl silně ovlivněn spekulativními investicemi. K této věci pak realitní odborníci uvádějí, že kromě vyššího zájmu o pozemky dále od okrajů velkých měst a o pozemky určené pro rekreační objekty se prodávají i pozemky bez schváleného územního plánu, které investoři kupují ke spekulacím. V současnosti vzhledem k rekordně rostoucí ceně dřeva se zvýšil zájem a následně i cena lesních pozemků. Ceny pozemků od roku 2010 tak do současnosti dle statistických údajů zdražily o 115,9 procenta.

V této souvislosti se tak zvýšil zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.