Podle vyjádření ekonomických zpravodajů velká nákupní horečka se po pandemii v roce 2021 nekonala, ukázaly údaje, které zveřejnil Český statistický úřad. Za celý rok vzrostly tržby maloobchodu o 4,4 procenta, což je nižší nárůst než v každém z před pandemických roků 2015 až 2019, přičemž loni v roce 2021 navíc tržby v meziročním pohledu opticky navyšovala mimořádně snížená srovnávací základna předcházejícího kovidového roku 2020. Ředitelka odboru statistiky služeb ČSÚ Marie Boušková připomněla, že maloobchod byl od roku 2020 poznamenán dopady vládních opatření proti šíření nemoci Covid-19. V očekávání dalšího zdražování energií spotřebitelé omezili své výdaje v porovnání s tím, jaké výdaje by uskutečnili nebýt energetické krize. Navíc nově zveřejněná prognóza centrální banky České republiky ČNB (České národní banky) uvádí odhadovanou průměrnou výši inflace v letošním roce 2022 okolo 8,5 procenta meziročně. Tento současný vývoj ekonomiky tak přiměl i drobné střadatele ke změně potencionálně vhodných investičních nástrojů, které zamezí znehodnocování finančních prostředků.

Tyto skutečnosti pak zvýšily zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.