V současnosti ubránit peníze před vysokou inflací je stále těžší a právě to tlačí drobné střadatele k tomu, aby své peníze svěřili i rizikovějším projektům, které ale slibují zázračný výnos. Právě na první pohled vypadající nabídka vysokého výnosy až astronomická má být prvním varováním investorům, že se nemusí jednat o seriozní projekt. V této souvislosti pak spousta investorů a zejména drobných střadatelů porovnává výnosy jednotlivých investičních a spořících nástrojů jak peněžního tak kapitálového trhu s přihlédnutím k bezpečnému návratu investice. Podle ekonomických zpravodajů v návaznosti na analytiky finančního trhu stávající situace ohledně výše výnosu spořících účtů v České republice se v průměru pohybuje v rozmezí 3–4 procent ročně s výjimkami do 5 procent. Oproti tomu se výnosy českých korporátních dluhopisů v průměru pohybují okolo 6-7 propcent s výjimkami do 12 procent, pokud zvažujeme relativně prověřené a spolehlivé emitenty firemních dluhopisů.

Tento stav tak nutí investory, obchodníky a drobné střadatele, kteří jsou navíc silně ovlivněni momentálním vývojem růstu inflace k zvýšené kreativitě zamýšlených investic spolu se změnou svých investorských návyků. V současnosti  je pak zájem o dluhopisový trh,  zejména o emise korporátních dluhopisů  a to těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již třetím rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 36 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 24 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy jako zajištěné se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel.