Podle sdělení ekonomických zpravodajů z České tiskové kanceláře (ČTK) si investoři a převážně občané České republiky v desáté emisi objednali státní dluhopisy, které jsou primárně  určené pouze pro fyzické osoby za 3,37 miliardy českých korun (CZK). Počet objednávek tak činil celkový objem ve výši  5590 učiněných objednávek, o čemž informovalo již v pondělí dne 22.3.2021 české ministerstvo financí. V předchozí deváté emisi si lidé koupili státní dluhopisy za zhruba pět miliard CZK. Během deseti upisovacích období zájem o spořicí dluhopisy tak činil celkově zhruba finanční objem ve výši 28,8 miliardy českých korun. Největší zájem byl zatím o tzv. protiinflační dluhopis, který nabídlo MF ČR od třetí emise a zároveň v pondělí dne 22.3.2021 české ministerstvo financí zahájilo nabídku 11. Emise státních dluhopisů České republiky, kdy tyto dluhopisy je možné objednat až  do pátku 18. června letošního roku 2021. Ovšem prozatím na rozdíl od předchozích etap je zájem ze strany veřejnosti podstatně nižší. Podle výpočtů a ekonomických statistických údajů je průměrný roční výnos státních dluhopisů v celkovém objemu velikosti výnosu na hodnotě ve výši 1,11 % p.a. což investorům neumožňuje ani 50 % ochranu svých finančních prostředků před reálnou inflací české měny.

Na základě těchto skutečností pak ekonomičtí zpravodajové v návaznosti na analytiky makléřských společností a investičních bank uvádějí, že v současnosti dochází k velmi zvýšenému zájmu investorů o firemní dluhopisy známé jako korporátní dluhopisy, kdy emitentem jsou pak samotné obchodní a výrobní společnosti, které za takto získané volné finanční prostředky nabízejí o mnoho atraktivnějšíí výnos, jenž je několikanásobně vyšší. V tomto ohledu pak zájmy investorů v České republice jsou obdobné a zájem o dluhopisy včetně zejména těch korporátních rovněž výrazně vzrostl.  V této souvislosti tak lze, dle ekonomických zpravodajů například  uvést korporátní dluhopisy energetické skupiny ČEZ, také i holdingu PPF či developerského českého holdingu Premiot Group, který momentálně nabízí emisi dluhopisů jedné ze svých klíčových společností EIP a,s, (Europa Investment Property) jejíž dluhopisy jsou schválené Českou národní bankou. Společnost Europa Investment Property tak nabízí svým investorům formou korporátních dluhopisů nadstandardní investiční příležitost s výnosem ve výši 7,1 % p.a., kdy tento výnos bude investorům dokonce vyplácen každý měsíc.

Vzhledem k vysokému zájmu investorů tak společnost EIP a.s. (Europa Investment Property) od 1.září roku 2020 nabízí novou vysoce atraktivní emisi korporátních dluhopisů s výnosem 8 % p.a. se splatností do 31.12.2022 a metoda výplaty výnosu je opět řešena měsíční výplatou úroků. Vyjma developerských společností v posledních týdnech vzrostl i zájem o korporátní dluhopisy dřevozpracujících firem nebo firem zabývající se lesnickou činností. Tento zájem investorů je podnícen současným stavem globálního trhu se dřevem, kde jeho cena za poslední rok vzrostla zhruba trojnásobně. Jednou z takových ryze českých společností je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., v jejímž čele stojí lesničtí a dřevařští odborníci, kteří se touto činností zabývají déle než čtvrt století.  V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.