Snaha investorů je vždy vedena tak, aby své volné finanční prostředky zhodnotili co možná nejefektivněji v závislosti na míře investorského rizika a časovém úseku realizované investice. Ovšem pokud se jedná spíše o drobného investora nebo občana, který chce ochránit své peníze jen před samotnou meziroční inflací tak obří podílové fondy po většinou spravované komerčními bankami nebo společnostmi důchodových fondů podle mínění ekonomických zpravodajů nejsou tím zcela nejvhodnějším investičním nástrojem jako forma spoření s ochranou peněz před inflací.

Právě podle těchto odborníků ať už to jsou analytici makléřských společností nebo přímo finanční experti a stratégové kapitálového trhu, kteří poukazují na skutečnost, kdy zde sice jsou pojištěné termínované vklady komerčních bank ovšem za současné situace neposkytují svými výnosy z vkladu ani mnohdy polovinu výše aktuální inflace. Podle údajů České národní banky (ČNB) v návaznosti na český statistický úřad (ČSÚ) je uváděna míra inflace v České republice k měsíci říjnu 2020 ve výši 2,9 procenta s tím, že dlouhodobější výhled předpokládá podle údajů ČNB s výší inflace ke konci příští roku 2021 ve výši 2,2 %, což splňuje tak zvaný inflační cíl centrální banky. Na základě tohoto pak finanční odborníci a ekonomové poukazují, že v současnosti až na drobné výjimky takový to výnos ve výši meziroční inflace žádný z produktů peněžního trhu v České republice nenabízí.

Jedním z vysoce efektivních řešeních s relativně nižší až nízkou mírou investičního rizika  je pak zhodnocování finančních prostředků prostřednictvím dluhopisového trhu a zejména pak formou korporátních dluhopisů. V této souvislosti tak lze, dle ekonomických zpravodajů například  uvést korporátní dluhopisy energetické skupiny ČEZ, také i holdingu PPF či developerského českého holdingu Premiot Group, který momentálně nabízí emisi dluhopisů jedné ze svých klíčových společností EIP a,s, (Europa Investment Property) jejíž dluhopisy jsou nejen schválené Českou národní bankou, ale jsou i obchodovány na Burze cenných papírů Praha (PSE – Prague Stock Exchange). Společnost Europa Investment Property jako emitent korporátních dluhopisů je developerská společnost patřící do skupiny Premiot Group. Firma se věnuje nákupu a rekonstrukci rezidenčních, komerčních a především historických objektů. Během loňského roku 2019 tato společnost Europa Investment Property v rámci mezinárodní investiční skupiny Premiot Group úspěšně umístila na finanční trh své dluhopisy schválené Českou národní bankou (ČNB)  v objemu téměř 500 milionů českých korun. 

V letošním roce 2020 již společnost Europa Investment Property úspěšně zahájila prodej emise svých dluhopisů v celkovém objemu jedné miliardy českých korun. Aktuálně tak tato nová emise dluhopisů a to za velkého zájmu investorů je již téměř vyprodána. Společnost Europa Investment Property tak nabízí svým investorům formou korporátních dluhopisů nadstandardní investiční příležitost s výnosem ve výši 7,1 % p.a., kdy tento výnos bude investorům dokonce vyplácen každý měsíc. Na základě vysokého zájmu investorů tak společnost EIP a.s. (Europa Investment Property) od 1.září letošního roku 2020 nabízí novou vysoce atraktivní emisi korporátních dluhopisů s výnosem 8 % p.a. se splatností do 31.12.2022 a metoda výplaty výnosu je opět řešena měsíční výplatou úroků.