Doporučení při obchodování s dluhopisy

  • před samotnou investicí si dobře prostudujte prospekt emitenta, kde jsou všechny důležité informace jako o vydavateli, tak splatnosti, úroku, zajištění a dalších důležitých parametrech.
  • známé ratingové agentury, např. Moody´s pravidelně vyhodnocují atraktivitu daných dluhopisů v souvislosti s vyplácením úroků či ochranou majitele v případě bankrotu emitenta. Dle zařazení titulu do různých kategorii se odlišuje kvalita, která může dosahovat vysoké příčky označené AAA. Riskantnější dluhopisy mají rating B a nejnižší kategorie jsou označeny písmenem C nebo D. Pro investora je důležité tato hodnocení sledovat. Čím nižší rating dluhopis obdrží, tím vyšší zhodnocení by měl generovat, protože za vyšší riziko chtějí investoři i vyšší výnos.
  • pokud již vlastníte dluhopisy, zejména v listinné podobě, je důležité správné fyzické zacházení, protože znehodnocení, zničení nebo ztráta může velmi zkomplikovat další průběh této investice. Vzniklé problémy s proplácením nominální hodnoty, ale i s výměnou, může vytáhnout z kapsy investora nemalé peníze.
  • Když odhlédneme od fyzické podoby a přejdeme ke správě dluhopisového portfolia, vyvstává otázka, zda jej řídit sám nebo přenechat tuto činnost bance či obchodníkovi s cennými papíry. Zde záleží na poplatkové politice daných subjektů, ale také na zkušenostech investora, který si může vše obstarávat sám.
  • kratší interval mezi vyplácením jednotlivých úrokových plateb (výnosů) dává majiteli možnost rychleji peníze reinvestovat, tudíž jejich zhodnocení může být větší, obzvlášť pokud jej umí uložit do vhodných výnosových aktiv.

Dluhopisy nabízí širokou škálu různých typů a druhů, mezi kterými si každý investor může vybrat dle své povahy. Dluhopisy, stejně jako akcie, vyžadují čas, práci a znalosti pro perfektní fungování sestaveného portfolia, ale mohou také nabízet jednoduchou a nenáročnou formu zhodnocení kapitálu.