Jak začít investovat do dluhopisů

Máte hned několik možností, jak začít investovat do dluhopisových fondů.

  • jednou z nejznámějších forem jsou bankovní domy, které se také hodně specializují na státní či komunální dluhopisy  – poskytují nižší výnosy.
  • druhou možností jsou nezávislí brokeři, tedy společnosti, které se živí investováním pomocí různých nástrojů, vč. dluhopisů.

V současné době existuje nekolik set dluhopisových fondů na trhu. Důležitá je skladba každého fondu, na jaké odvětví se zaměřuje, jaký je poměr vnitrostátních a zahraničních dluhopisů a samozřejmě podíl státních dluhopisů, které nemají vysoké výnosy.

Jak tedy začít?

Jakmile si jako investor vybere možnost, která vám vyhovuje nejvíce, musíte zvážit tyto faktory:

  • jakou částku chcete investovat,
  • v jakém investičním horizontu,
  • jakou míru rizika jste schopen a ochoten zvládnout
  • a s tím spojenou výší následného výnosu.

Fondy také poskytují možnosti pravidelného či jednorázového investování. Při jednorázovém investování vložíte finanční prostředky a čekáte, jak se fond bude vyvíjet. Pri pravidelné investici, se do jisté míry snižujete riziko, protože si volíte, jakou částku budete měsíčně investovat. Při propadech tedy můžete investovat více, pokud věříte, že se fond bude opět zhodnocovat, a v tuto dobu nakupujete levněji. Naopak při vyšším zhodnocení fondů můžete investici zakonzervovat a nenakupovat, dokud nebude doba opět příznivější. Vše vždy záleží na nastavení daného fondu.