Novinky

Česká republika je 12.nejlesnatější zemí v Evropě

Plocha území ČR zhruba v rozloze zhruba jedné třetiny území státu tak pokrývají lesy, jejichž zásoba dřeva představuje 4.pozici všech evropských zemí na...

Zájem investorů o lesní hospodářství ještě více vzrostl

V závěru roku většina nejen investorů a obchodníků bilancuje končící rok a zodpovědně vyhlíží směrem k příštímu roku s ohledem na efektivitu svých vynaložených...
Wood Seed s.r.o.

Zákony o dluhopisech