Strategie nákupu dluhopisů

Reinvestiční strategie nákupu dluhopisů

Je založena na opětovném vkládání výnosů z investice do dalších investičních akcí. V případě dluhopisů to znamená, že úrok, který je majiteli vyplacen, je vložen (reinvestován) do dalších výnosových aktiv. Těmi mohou být dluhopisy, akcie, investiční fondy, spořící či termínované účty a další. Takto je daný výnos zhodnocen o další úroky. Míra takového zhodnocení je již obtížněji předvídatelná vzhledem k vývoji cen jednotlivých aktiv či úrokových sazeb. 

Dlouhodobá strategie

Je určena konzervativním investorům. Dlouhodobý horizont dává do poměru riziko a výnos dluhopisu. Investora zajímá pouze výnos z úroku a věřitelské právo na splacení nominální hodnoty dluhopisu. Jedná se většinou o konzervativní složku investičního portfolia, kterou mohou tvořit méně rizikové druhy dluhopisů, např. státní či komunální, popř. tituly známých, stabilních a ziskových firem. 

Imunizační strategie

Cílem strategie je složit takové portfolio dluhopisů, které je imunní vůči jakýmkoliv změnám úrokových sazeb na finančních trzích.  Díky této strategii můžeme dosáhnout požadovaného výnosu. Základem úspěchu je stanovení průměrné splatnosti dluhopisu (tzv. durace). Provádí se výpočet optimálního rozložení investovaných prostředků mezi jednotlivé dluhopisy s různými dobami splatnosti a duracemi. Zde je vhodná konzultace s odborníkem na cenné papíry a investice, který dokáže sestavit vhodné portfolio.

Krátkodobá strategie

Je opakem dlouhodobé strategie. Zde je investor zaměřen na získání maximálního výnosu, tudíž vyhledává na burze takové dluhopisy, které mají potenciál uspokojit požadavky na výši zisku. S takovými tituly je spojeno větší riziko nesplacení. Pro realizaci této strategie je velmi důležité sledovat pohyby kurzů a mít dosti zkušeností a znalostí s obchodováním, protože výnos musí pokrýt nejen poplatky obchodníkům s cennými papíry ale i požadovanou míru zhodnocení vložených prostředků.