Výhody investice do dluhopisů

Ve srovnání s akciemi je snadnější odhadnout budoucí výnosy a jejich výši. Co může být velmi důležité. 

 • možnost nákupu dluhopisu na burze nebo v bankách
 • stálý přehled o vývoji investice (kurzovní lístky burzy, internet, tisk)
 • nižší výkyvy kurzu dluhopisů než u akcií
 • snadná prognóza výnosů v budoucnosti
 • pravidelný a jistý výnos (zejména u státních a komunálních dluhopisů)
 • vyšší výnos než z termínovaných vkladů
 • možnost prodeje dluhopisů před koncem splatnosti na burze

Nevýhody investování do dluhopisů

 • pro drobného investora může být vyšší nominální hodnota (100.000 Kč a výše) nedostupna
 • malé obchody s dluhopisy na burze (prodej obligace není tak snadný)
 • výnos (zejména z pohybu kurzu dluhopisu) kolísá v závislosti na úrokových sazbách centrální banky
 • dluhopis musíte držet minimálně 3 roky aby jste neplatili dan z příjmů z rozdílu mezi nákupní a vyšší prodejní cenou
 • zdanění úroků

Práva majitela dluhopisů:

 • na splacení do dluhopisu investovaného kapitálu
 • na výnos z držení dluhopisu (úrok)
 • na případnou výměnu za jiný dluhopis, akcii či jiný cenný papír
 • na případný úpis nových akcií vydavatele dluhopisu

Práva z dluhopisů přecházejí zpravidla na dědice. Existují výjimky (například nepřevoditelné dluhopisy), kdy je nutné informovat se v textu dluhopisu o tom, jak v případě smrti majitele dluhopisu postupovat. Práva jsou nepromlčitelná do 10 let ode dne splatnosti dluhopisu!