Tento investiční nástroj korporátních dluhopisů je obecně vnímán jako méně rizikový než jsou například akcie či kontrakty na komodity. Tento instrument navíc nejen dává možnost zajímavého zhodnocení, ale také chrání peníze před znehodnocením díky vlivům inflace. Ovšem proč si ale nezvolit rovnou státní dluhopisy, nebylo by to přece jen ještě jednodušší a méně riskantní? Pravděpodobně ano, ale ovšem s velkou pravděpodobností však touto konzervativní cestou své peníze sice ochráníte, ale nezhodnotíte. Navíc v současné době, kdy inflace dle údajů Eurostatu v České republice dosáhla úrovně ve výši 19,1 % meziročně tak snížíte aktuální znehodnocení peněz prostřednictvím výnosu ze státních dluhopisů  pouze o jednu pětinu celkové ztráty vlivem neúměrně vysoké inflace. Oproti tomu korporátní dluhopis je investiční nástroj, který poskytuje možnost výnosu třeba i í – 10 % z investované částky, aby se jednalo o seriózního emitenta, který vydává své firemní (korporátní) dluhopisy.  Investoři s diverzifikovaným portfoliem rádi používají právě korporátní dluhopisy za účelem rozložení rizika a drobným střadatelům pak korporátní dluhopisy vyhovují jako forma pasivního příjmu bez nutnosti obsluhy svého investičního portfolia jako tomu je například při držení akcií či komodit. V tomto ohledu je ovšem velmi důležitý výběr spolehlivého emitenta jenž je schopen dostát svým závazkům a nejen vyplatit smluvní výnos, ale i uhradit samotnou jistinu korporátního dluhopisu v dohodnutém termínu splatnosti.

V poslední době tak investoři vyhledávají firemní dluhopisy zejména společností podnikajících nejen v energetice či stavebnictví nebo přímo ve stavebním developeringu, ale společnosti podnikající v dřevozpracujícím průmyslu a lesnictví.  Jednou z takovýchto ryze českých dřevařských společností, která momentálně nabízí své korporátní dluhopisy je plzeňská dřevařská firma Wood Seeds s.r.o., která je velmi úspěšně a dynamicky se rozvíjejícím tak zvaným start-up projektem založeným okruhem zkušených lesních a dřevařských odborníků, kteří se zabývají touto činnosti již déle jak čtvrt století. Tato firma se zaměřuje mimo jiné své aktivity na budoucí prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní.  V současnosti  je pak zájem o dluhopisový trh,  zejména o emise korporátních dluhopisů  a to těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. Tato firma Wood seeds s.r.o. se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. 

V současné době podle informací ekonomických zpravodajů společnost Wood Seeds s.r.o. vydala k datu 17.3.2023  emisi korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 9,2 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je pouhých 24 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,5 % ročně a doba splatnosti vychází na 36 měsíců. Aktuálně pak v souvislosti s pozitivním vývojem v eurozóně vydala společnost Wood Seeds novou emisi dluhopisů nominovaných v EUR jejíž výnos je 9,5 % ročně se splatností 3 roky a měsíční frekvencí vyplácení úroků. Nominální hodnota dluhopisu v EUR s ohledem na inflaci v eurozóně nejen, že již zcela plně pokryje její inflaci, ale spolu s tím také vytváří zhodnocení vloženého kapitálu nad inflační objem.Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy s možností ochrany investora – věřitele jako zajištěné dluhopisy se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel. Přesné podmínky takovéto diverzifikace pro investory upravuje prospekt emitenta schválený Českou národní bankou a ostatní vzájemná ujednání emitenta a investora, které se odvíjí od objemu finanční participace konkrétního investora.