Současná směnná hodnota české koruny (CZK) je dle sdělení ekonomických zpravodajů v napojení na analytiky makléřských společností nejsilnější za posledních 15 let. Aktuálně se tak směnný kurz české koruny (CZK) vůči jednotné evropské měně euro (EUR) v průběhu evropského čtvrtečního rána dne 13.dubna letošního roku 2023, zhruba v čase 8:15 CET v rámci forexových obchodů devizového trhu pohyboval ve výši rozmezí od 23,3103 do 23,3562 CZK za EUR s dosavadním denním růstem CZK o + 0,03 % kurzu vůči EUR. Tento současný kurz tak velmi výrazně tvoří atraktivní nákup investičního nástroje, který je nominován v měně euro. Ovšem dle finančních stratégů nejvíce atraktivním se nyní stávají korporátní dluhopisy tuzemských českých společností, které jsou umisťovány na finanční trh právě za cenu v eurech a jejichž výnos z držení takových to dluhopisů přináší výnos převyšující současnou míru inflace v eurozóně. Podle posledních zveřejněných dat Evropským statistickým úřadem EUROSTAT vykázala eurozńa stávající míru inflaci k březnu letošního roku 2023 ve výši 6,9 procenta. Oproti tomu aktuálně zveřejněná data Českého statistického úřadu (ČSÚ) k datu 13.4.2023 udávají průměrnou meziroční inflaci ve výši 16,4 % za posledních 12 měsíců s tím, že celková průměrná roční inflace za rok 2022 dosáhla výše 15,1 % ročně.

Investoři tak aktivně vyhledávají firemní dluhopisy zejména společností podnikajících nejen v energetice či stavebnictví nebo přímo ve stavebním developeringu, ale i společnosti podnikající v dřevozpracujícím průmyslu a lesnictví.  Jednou z takovýchto ryze českých dřevařských společností, která momentálně nabízí své korporátní dluhopisy je plzeňská dřevařská firma Wood Seeds s.r.o., která je velmi úspěšně a dynamicky se rozvíjejícím tak zvaným start-up projektem založeným okruhem zkušených lesních a dřevařských odborníků, kteří se zabývají touto činnosti již déle jak čtvrt století. Tato firma se zaměřuje mimo jiné své aktivity na budoucí prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní.  V současnosti  je pak zájem o dluhopisový trh,  zejména o emise korporátních dluhopisů  a to těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. Tato firma Wood seeds s.r.o. se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. 

Podle informací ekonomických zpravodajů v současnosti společnost Wood Seeds s.r.o. vydala k datu 17.3.2023  emisi korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 9,2 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je pouhých 24 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,5 % ročně a doba splatnosti vychází na 36 měsíců. Aktuálně pak v souvislosti s pozitivním vývojem v eurozóně vydala společnost Wood Seeds novou emisi dluhopisů nominovaných v EUR jejíž výnos je 9,5 % ročně se splatností 3 roky a měsíční frekvencí vyplácení úroků. Nominální hodnota dluhopisu v EUR s ohledem na inflaci v eurozóně nejen, že již zcela plně pokryje její inflaci, ale spolu s tím také vytváří zhodnocení vloženého kapitálu nad inflační objem.Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy s možností ochrany investora – věřitele jako zajištěné dluhopisy se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel. Přesné podmínky takovéto diverzifikace pro investory upravuje prospekt emitenta schválený Českou národní bankou a ostatní vzájemná ujednání emitenta a investora, které se odvíjí od objemu finanční participace konkrétního investora.