Investiční nástroj v podobě dluhopisů a v posledních několika letech zejména pak korporátní dluhopisy v době výrazně vysoké inflace a zvýšených úrokových sazeb vytváří ideální podmínky pro to, aby tak zvaně pobili inflaci a zároveň zcela reálně zhodnotili uspořené peníze. Dluhopisy se dlouho držely v záporných číslech a pro investory příliš atraktivní nebyly. Časy se ale mění a dluhopisy začínají nést zajímavé výnosy. „Aktuálně nastal okamžik, kdy je čas využít nízké ceny, respektive zajistit si vysoké dlouhodobé výnosy a do dluhopisů investovat,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Martin Mašát, ekonom finanční skupiny Partners. V uplynulém období mohli někteří konzervativní klienti v dluhopisových fondech utrpět ztráty, protože s růstem výnosů (ČNB má základní sazbu již na 7 procentech) klesaly ceny dluhopisů. A nyní právě nastal okamžik, kdy je čas si tyto nízké ceny, respektive vysoké dlouhodobé výnosy zajistit a do dluhopisů investovat. Zejména pak nyní je zvýšený zájem o korporátní dluhopisy jejíž výnosy aktuálně výrazně snižují objem znehodnocení finančních prostředků pod vlivem míry inflace,

V poslední době tak investoři vyhledávají firemní dluhopisy zejména společností podnikajících nejen v energetice či stavebnictví nebo přímo ve stavebním developeringu, ale společnosti podnikající v dřevozpracujícím průmyslu a lesnictví.  Jednou z takovýchto ryze českých dřevařských společností, která momentálně nabízí své korporátní dluhopisy je plzeňská dřevařská firma Wood Seeds s.r.o., která je velmi úspěšně a dynamicky se rozvíjejícím tak zvaným start-up projektem založeným okruhem zkušených lesních a dřevařských odborníků, kteří se zabývají touto činnosti již déle jak čtvrt století. Tato firma se zaměřuje mimo jiné své aktivity na budoucí prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní.  V současnosti  je pak zájem o dluhopisový trh,  zejména o emise korporátních dluhopisů  a to těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. Tato firma Wood seeds s.r.o. se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. 

V současné době podle informací ekonomických zpravodajů společnost Wood Seeds s.r.o. vydala k datu 17.3.2023  emisi korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 9,2 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je pouhých 24 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,5 % ročně a doba splatnosti vychází na 36 měsíců. Aktuálně pak v souvislosti s pozitivním vývojem v eurozóně vydala společnost Wood Seeds novou emisi dluhopisů nominovaných v EUR jejíž výnos je 9,5 % ročně se splatností 3 roky a měsíční frekvencí vyplácení úroků. Nominální hodnota dluhopisu v EUR s ohledem na inflaci v eurozóně nejen, že již zcela plně pokryje její inflaci, ale spolu s tím také vytváří zhodnocení vloženého kapitálu nad inflační objem.Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy s možností ochrany investora – věřitele jako zajištěné dluhopisy se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel. Přesné podmínky takovéto diverzifikace pro investory upravuje prospekt emitenta schválený Českou národní bankou a ostatní vzájemná ujednání emitenta a investora, které se odvíjí od objemu finanční participace konkrétního investora.