Bankovní Rada České národní banky (ČNB) na svém zasedání dne 4.8.2022 rozhodla o ponechání stávající výše úrokových sazeb a tudíž dvoutýdenní repo sazba (2T Repo sazba) tak zůstává ve stejné výši jak rozhodla ještě Bankovní rada ČNB pod vedením guvernéra Jiřího Rusnoka na 7 %, diskontní sazba na 6 % a lombardní sazba na 8 procentech ročně. Podle vyjádření České národní banky (ČNB) ve svém prohlášení po skončení posledního zasedání Bankovní rady ČNB, zveřejněném na tiskové konferenci dne 4.8.2022 se úrokové sazby ČNB nachází na úrovni, která tlumí domácí poptávkové tlaky. Brzdí růst bankovních úvěrů pro domácnosti i firmy, brzdí tedy růst množství peněz v ekonomice. Přijaté rozhodnutí bankovní rady se opírá o novou makroekonomickou prognózu a podle této nové prognózy ČNB inflace v nejbližších měsících dále vzroste. Nárůst bude způsoben zejména cenami plynu a elektřiny a dále pak prognóza předpokládá, že inflace na podzim dosáhne hodnot kolem 20 % jako porovnání měsíce předchozího roku a v celoročním průměru bude činit 16,5 % (v jarní prognóze ČNB predikovala růst v objemu celoroční inflace ve výši 13,1 %). Avšak podle této nové prognózy by měla inflace klesnout do roka a půl k úrovním kolem 2 procent. V loňském roce 2021 vzrostl HDP o 3,5 %. A letos v roce 2022 podle prognózy ČNB se odhaduje zvolnění ekonomiky ČR a její růst ve výši 2,3 % (jarní prognóza letošního růstu HDP byla 0,8 %). V příštím roce 2023 pak přijde další zpomalení růstu HDP v ČR a to na 1,1 % (jarní prognóza byla 3,6 %), uvádí ČNB ve svém prohlášení a dodává : „Čekáme, že přibrzdí domácí poptávka. Spotřeba domácností bude zasažena poklesem reálných příjmů, růst mezd nepokryje růst životních nákladů“.

Tato situace tak přivedla investory, obchodníky a drobné střadatele, kteří jsou navíc silně ovlivněni momentálním vývojem růstu inflace k zvýšené kreativitě zamýšlených investic spolu se změnou svých investorských návyků. V současnosti  je pak zájem o dluhopisový trh,  zejména o emise korporátních dluhopisů  a to těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již třetím rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 36 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 24 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy jako zajištěné se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel.