Podle posledních zpráv lesnických odborníků jedna z největších kalamit lesů v České republice v podobě napadení porostů kůrovcem se již reálně přiblížila svému konci a s tím pak nastal zvýšený zájem o lesy jako takové a zejména o společnosti zabývající se lesním hospodářstvím spolu s činností zpracování dřeva. Kůrovec v loňském roce 2021 způsobil škody v českých lesích za 11,6 miliardy korun, napadl 15 až 20 milionů metrů krychlových dříví, sdělili před časem portálu iDnes.cz zástupci think-tanku Czech Forest. Tito odborníci pak pozorňují, že jde sice o meziroční snížení na polovinu napadeného lesa, stále to ale je více než desetinásobek průměrných ročních kůrovcových těžeb za čtvrt století do roku 2015. Podle předchozí analýzy činily předloňské škody 44 miliardy korun, v přepočtu na peníze tak byly loňské škody meziročně třetinové. Do škod se počítají jak ekonomické dopady způsobené předčasnou těžbou, tak ztráty za nižší prodejní ceny dříví. Nicméně zejména specialisté lesního hospodářství orientující se na výběrové dřeviny jako jaou například bukové a dubové lesy pak tímto problémem byli dotčeni jen zřídka a hodnota jejich činnosti tak výrazně ve formě zisku a dalšího možného rozvoje se velmi výrazně zvýšila.

Tato situace tak přivedla investory, obchodníky a drobné střadatele, kteří jsou navíc silně ovlivněni momentálním vývojem růstu inflace k zvýšené kreativitě zamýšlených investic spolu se změnou svých investorských návyků. V současnosti  je pak zájem o dluhopisový trh,  zejména o emise korporátních dluhopisů  a to těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již třetím rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 36 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 24 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy jako zajištěné se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel.