Obvykle se ceny dřeva měnily po jednotlivých čtvrtletích průběžného roku, avšak nyní v posledních týdnech letošního roku 2022 již stoupají četněji a zároveň tak dosahují i rychleji své ceny, kdy například  cena smrkové pilařské kulatiny v nejvyšší kvalitě se teď na odvozním místě pohybuje okolo 3300 Kč za metr krychlový. „Což je cena, která tady dlouho nebyla,“ uvedl pan Svoboda, předseda sdružení vlastníků lesů. Zároveň pan Svoboda podotkl, že bez radikální změny přístupu k lesnímu hospodářství jednou bude dřeva málo, protože se ho těží víc, než ho přirůstá. V současnosti tak za skokovým zvýšením ceny podle analytiků stojí i fakt, že jsou výrazně omezeny nebo i úplně zastaveny dodávky dřeva z Ukrajiny, Ruska a Běloruska z důvodu válečného konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Nicméně stávající stav lesního hospodářství a dřevo zpracujícího průmyslu v České republice vychází ze situace, kdy necelá polovina veškerých lesů v ČR je ve vlastnictví státu prostřednictvím správy společností Lesy ČR, která nebývá vždy zcela efektivní. Navíc řadu drobnějších lesních porostů pak vlastní města, obce a kraje s tím, že metodicky správa lesů podléhá ministerstvu zemědělství, avšak zpracování vytěženého dřeva v rámci dřevozpracujícího průmyslu je již plně v gestci ministerstva průmyslu a obchodu. Lesy a lesní pozemky v chráněných krajinných oblastech a národních parcích pak mimo tuto strukturu podléhají pd metodiku ministerstva životního prostředí, kde zejména v době polomů či kůrovcové kalamity se těžba dřeva také provádí.

Na základě těchto zjištění pak ekonomičtí zpravodajové v napojení na profesní organizace lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu uvádějí, že více ekonomicky rentabilní jsou subjekty privátního charakteru, které snoubí jak procesy péče a obnovy lesa spolu s vlastní těžbou dřeva a následným zpracováním dřevní hmoty a to po většinou ve vlastním dřevozpracujícím zařízení. Zpravidla tyto činnosti a zejména vlastní investiční činnost jako potencionální rozvoj lesního hospodářství tyto lesnické společnosti financují tuto činnost a investiční aktivity z emisí  svých vydávaných korporátních dluhopisů. Tyto skutečnosti pak zvýšily zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy.

A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů. Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.