Současný stav výše výnosu z bankovních – termínovaných vkladů ať už u standardních komerčních bank či spořitelních družstvech po většinou nedosahují ani poloviny stávající výše míry inflace v České republice. Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) byly k 10.dubnu letošního roku 2022 reportovány statistické údaje o výši roční inflace ve výši 6,1 % jako nárůst spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců. Okamžitá míra inflace, která porovnává rozdíl spotřebitelských cen v březnu roku 2021 k březnu letošního roku 2022 pak vykazuje inflační nárůst o 12,7 procenta. Avšak tento údaj v porovnání s výnosy za celé roční období nemá podle analytiků relevantní vypovídající schopnost. Aktuální výnosy z termínovaných vkladů u renomovaných bankovních subjektů s licencí ČNB působících na území ČR tak nabízí maximálně možný výnos ve výši 4,5 % ročně jako například slovenská banka J and T či rakouská Oberbank. Většina českých bank a spořitelních družstev nabízí produkty peněžního trhu s výnosem okolo 3 procent ročně. Oproti tomu výnosy korporátních dluhopisů spolehlivých emitentů se pohybují přibližně v rozmezí od 5 do 9 % ročně s tím, že některé korporátní dluhopisy mají tak zvaně přidanou hodnotu bezpečné investice v podobě zajištěného korporátního dluhopisu a to po většinou konkrétní zástavou nemovitosti v katastru nemovitostí ČR, což toto zajištění je téměř srovnatelné s adekvátním pojištěním vkladů peněžního trhu.

V této souvislosti se tak zvýšil zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.