Podle aktuálně zveřejněných údajů Eurostatu, který udává inflaci o něco nižší než Český statistický úřad přesto s inflačním objemem ve výši 11,9 procenta za březen letošního roku 2022 zaujímá Česko pozici země s třetí nejvyšší inflací v rámci všech zemí Evropské unie. Příčku s nejvyšší inflací v EU zaujímá Litva s inflačním objem ve výši 15,6 % a hned za ní je pak Estónsko s inflací ve výši 14,8 %, přičemž celo unijní průměrná inflace je ve výši 7,8 % za březen letošního roku 2022. Nicméně z dat ČSÚ (Českého statistického úřadu) pak vyplývá, že inflace jako porovnání cen z března roku 2021 s letošním březnem 2022 představuje inflační objem ve výši 12,7 %, avšak dosavadní meziroční nárůst spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců podle ČSÚ vykazuje inflaci ve výši 6,1 procenta. Podle analytiků a finančních stratégů v napojení na národohospodářské ekonomy tato situace jasně signalizuje pokračující nárůst inflačního objemu v České republice a to i přes snahu centrální banky ČR České národní banky (ČNB) tomuto růstu inflace zamezit prostřednictvím zvyšování úrokových sazeb, které již dosáhly jen u základní úrokové sazby tzv. 2T Repo sazby výše 5,00 procenta ročně. Inflace v eurozóně se tak nyní pohybuje vysoko nad dvouprocentním cílem Evropské centrální banky (ECB) a vzhůru ji tlačí zejména zdražující energie. V březnu letošního roku 2022 se ceny energií v eurozóně meziročně zvýšily o 44,4 procenta a bez zahrnutí energií ovšem činila inflace relativně pouhá 3,4 procenta. Naopak nejnižší inflaci má v EU Malta s inflačním objemem ve výši 4,5 procenta a s růstem spotřebitelských cen se ale výrazně lépe než jiné státy vypořádávají také Francie, kde je inflace ve výši 5,1 procenta a rovněž Portugalsko s dosavadní výší inflace 5,5 procenta za březen letošního roku 2022.

V důsledku těchto událostí a změn pak investoři a zejména drobní střadatelé intenzivně hledají vhodné investiční nástroje k zamezení znehodnocování svých úspor neustále narůstající inflací v ČR. V této souvislosti se tak zvýšil zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.