Energetická krize v Evropě před nadcházející údajně tuhou zimou s sebou dle hlavních sdělovacích médií přináší i holou skutečnost, kdy se mnohdy až zoufalí lidé vracejí k nejstaršímu způsobu otopu a tím je hoření dřeva. Nedávno přinesl německý tisk informaci o tom, že nedaleko berlínského letiště Tempelhof muselo vedení stavby oplotit pozemek a posílit fyzickou ochranu objektu, aby lidé nerozkradli dovezené technické dřevo neboť lidé zoufale shání dřevo, které již před zimou je velmi omezeném množství a leckde již vůbec. Z evropských zemí je právě Německo nejvíce zranitelnou zemí ve výpadku plynu neboť tímto  médiem topí a ohřívá vodu zhruba 70 % domácností. Ovšem panický nákup dřeva zažívají i ostatní státy Evropy a to dle sdělovacích prostředků zejména pak Maďarsko, Rumunsko a Česká republika. Dodávky dřeva v těchto zemích pak mohou trvat i několik měsíců, což je již de facto po topné sezéně zimy roku 2022 a 2023. Tato situace jak uvádí mimo jiné například evropský portál Euronews je přímo živná půda pro rozvoj lesnických a dřevařských společností, které jak uvádějí ekonomičtí zpravodajové prudce vzkvétají a minimálně po další tři následující roky mají zajištěn odbyt své produkce neboť zhruba na tuto dobu mají již potvrzené závazné objednávky svých zákazníků.

Nyní jako jedna z prvních u nás začala cíleně této poptávky  vedoucí k perspektivnímu rozvoji a dynamickému růstu využívat  česká společnost Wood Seeds. Firma vsadila na investice do smíšených, prostorově a věkově diferencovaných porostů, které jsou stabilnější, ale přesto si zachovávají i určitou ekonomicko-hospodářskou funkci lesa. V poměrně krátké době tak dokázala vybudovat majetkové portfolio s hodnotou přes 300 milionů českých korun. V budoucnosti se chce zaměřit, vedle vlastní lesní výroby, také na vlastní zpracování dřevní hmoty, které má významný potenciál pro zvyšování výnosů emitenta neb právě jedním z emitentů, který nabízí korporátní dluhopisy v této oblasti, je dynamicky se rozvíjející česká společnost Wood Seeds. Ve střednědobém horizontu by růstový potenciál měly navýšit i dosavadní investice firmy. Ta podle zveřejněných údajů v posledním období vysadila na zhruba 17 hektarech 106 tisíc stromů s mírnou převahou listnatých dřevin. Jejich podíl se má v budoucnosti ještě mírně zvyšovat. V současné době navíc Wood Seeds investuje do výstavby nového dřevozpracujícího závodu v Břasích, který zahájí činnost v roce 2023.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 36 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 24 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy jako zajištěné se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel.