Podle sdělení ekonomických zpravodajů v návaznosti na finanční analytiky doposud české dluhopisy z dlouhodobějšího pohledu příliš zajímavé zhodnocení nepřinášely, avšak situace se ale změnila stejně dramaticky, jako dramaticky vyskočily základní úrokové sazby stanovované Bankovní radou České národní banky (ČNB). Tuzemské korporátní dluhopisy v České republice tak investorům v průměru přinášejí okolo 6% zhodnocení ročně a současný trend vypovídá o postupném růstu tohoto zhodnocení za situace, kdy roční základní úroková sazba ČNB tak zvaná Dvoutýdenní Repo Sazba (2T Repo sazba) již dosáhla výše 7,00procent. Aktuální situace z hlediska zhodnocování investic na finančních trzích je řečeno slovníkem burzovních analytiků volatilní. Dlouhodobým investorům proto analytici doporučují zůstat v klidu i při vyšších než běžných poklesech jejich portfolia. Korekcemi nyní procházejí zejména v minulých letech rostoucí akciové trhy. Přesto se i nyní nabízí příležitost k zhodnocení investic, která tu nebyla dlouhé roky. Jednou z takových to forem vhodného investičního nástroje může být korporátní dluhopis pokud splňuje představu investora o přijatelné míře investičního rizika v rovnováze s výnosem a emitent svými ekonomickými parametry poskytuje výhled naplnění svých závazků. Případná kombimace nákupu zajištěného korporátního dluhopisu pak může být i velmi vhodnou a účinnou obranou proti inflaci  pro drobné investory a zejména pro drobné střadatele.

Tento stav tak nutí investory, obchodníky a drobné střadatele, kteří jsou navíc silně ovlivněni momentálním vývojem růstu inflace k zvýšené kreativitě zamýšlených investic spolu se změnou svých investorských návyků. V současnosti  je pak zájem o dluhopisový trh,  zejména o emise korporátních dluhopisů  a to těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již třetím rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 36 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 24 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy jako zajištěné se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel.