Bleskový kompozitní index nákupních manažerů S and P Global v červnu letošního roku 2022 klesl na 51,9 bodů z květnových 54,8 bodů, což jednoznačně ukazuje na výrazně pomalejší tempo růstu aktivity, uvádějí ekonomičtí zpravodajové. Výnosy dluhopisů v eurozóně klesly poté, co údaje ukázaly, že obchodní aktivita v bloku v červnu zpomalila mnohem více, než se očekávalo a zároveň pak tato aata přispívají k obavám z růstu a potenciální recese, která tento 25. týden  roku 2022 zachvátily nejen dluhopisové  trhy eurozóny. Vyjma tohoto bylo toto podpořeno i údaji o inflaci z Velké Británie a zejména pak komentáři předsedy amerického Federálního rezervního systému pana Jerome Powella, který řekl, že centrální banka USA je odhodlána dostat inflaci pod kontrolu, i když riskuje hospodářský pokles. Na základě této skutečnosti pak značná část investorů dluhopisového trhu projevila zvýšený zájem o dluhopisy stabilních zemí Evropské unie (EU), které však doposud nejsou součástí eurozóny a používají vlastní domácí měnu a to včetně zájmu o korpotární dluhopisy firem působících na území České republiky.

S tímto je pak spojen  zájem o dluhopisový trh v ČR,  zejména o emise korporátních dluhopisů  a to těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy jako zajištěné se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel.