Vývoj nárůstu objemu inflace prakticky po celém světě prozatím nenaznačuje brzké zastavení a následný pokles inflace, a právě proto centrální bankéři se snaží formou zvyšování základních úrokových sazeb tuto situaci změnit. Jedni z prvních centrálních bankéřů, kteří se vydali touto cestou s využitím svých měno politických nástrojů byla centrální banka České republiky (ČR) ČNB (Česká národní banka), která již od podzimu loňského roku 2021 zvyšuje svoji základní úrokovou sazbu tak zvanou 2T Repo sazbu. Tato dvoutýdenní Repo sazba je aktuálně k poslední její úpravě ve výši 5,75 % ročně, avšak nyní bylo jednotlivými členy Bankovní rady ČNB avizováno, že na nadcházejícím měno politickém zasedání Bankovní rady ČNB, která se má uskutečnit již tuto středu dne 22.6.2022 se chystá další zvýšení a to minimálně o dalších 50 bazických bodů. Podle ekonomických zpravodajů v napojení na velmi blízký okruh členů Bankovní rady ČNB pak tito finanční odborníci predikují i možný další skokový nárůst 2T Repo sazby o 1,5 %, což by pravděpodobně představovalo k datu 23.6.2022 výši základní úrokové sazby v ČR ve výši 7,25 procenta. Tento predikovaný vývoj tak vytváří silné tlaky na ostatní finanční nástroje na jedné straně a na druhé pak výrazně zvyšuje výnosy finančních nástrojů dluhopisového trhu.

V této souvislosti se tak zvýšil zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy jako zajištěné se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel.