Tuto základní otázku, která na první pohled zní až omšele nebo chcete-li triviálně si dnes kladou nejen profesionální investoři, ale zejména je každodenním dilematem většiny občanů nejen České republiky, ale prakticky všech seriozních střadatelů po celém světě. Právě drobní střadatele nebo-li odpovědný spořící občan je vystaven tlaku stále se zvyšujících spotřebních cen a tím pádem je logicky vystaven situaci čím dál tím více se znehodnocujícím svým po většinou pracně nabytým úsporám. Aktuálně se tak podíváme na současnou situaci běžného občana České republiky, jehož úspory nepředstavují ani středně velký objem investic a jeho naspořené peníze představují finanční částku v rozmezí od 100.000 do zhruba necelých 3 milionů korun českých (CZK) a jeho reálné možnosti jak zabezpečit tyto leckdy celoživotní úspory před neustále se zvyšující inflací.

Nejprve dovolte pár čísel, které nás tak uvedou do současného stavu finančního trhu a ekonomické situace v České republice vůbec. Jak jistě asi všichni dobře víte velikost nebo-li míra znehodnocování peněz, která se odvíjí od růstu spotřebních cen za sledované období měsíce, kvartálu či zejména roku se vyjadřuje formou percentuálního údaje tak zvaného objemu inflačního nárůstu nebo-li inflace jako taková. Podle aktuálních dat reportovaných Českým statistickým úřadem (ČSÚ) za květen letošního roku 2022 dosáhla inflace v porovnání s předchozím měsícem loňského roku 2021 inflační nárůst ve výši 16,0 procent, což ovšem neznamená, že celoroční průměrná inflace jako nárůst spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců je již dvouciferná. Tento údaj tak pouze porovnává spotřebitelské ceny v květnu roku 2021 s cenami spotřebitelského trhu, kterých bylo dosaženo v květnu letošního roku 2022, tudíž vypovídající schopnost pro porovnání s výnosy investičních nástrojů je podstatný údaj celoroční míry inflace, která podle ČSÚ v květnu roku 2022 dosáhla již výše 8,1 % meziročně.

Od tohoto údaje pak lze odvodit korektní a odpovědné porovnání výnosů investičních nástrojů vhodných pro českého investora a zejména střadatele. Takže pokud se zaměříme na běžného českého střadatele podle výše uvedených parametrů tak lehko zjistíme, že výběr investičních možností je značný, avšak málokterý z nich pak dokáže s přijatelnou mírou investičního rizika nabídnout svůj roční výnos nad stávající mírou inflace v ČR. Nejprve ke klasickému peněžnímu trhu, kde drtivá většina ortodoxně konzervativních střadatelů preferuje uložení peněz v bance nebo v jiném peněžním ústavu poskytující možnost zákonného pojištění vkladu do výše 100.000 EUR, na tak zvaném termíňáku. Tady jak se říkává Ti nejlepší z nejlepších bank či spořitelních družstev Vám nabídnou maximálně 4 – 4,5 % ročního výnosu. V případě již nepojištěných investic v podílových fondech bývá situace velmi rozdílná a celá řada investičních a podílových fondů skrz své realativně vysoké poplatky za správu a vedení Vašeho účtu ukončují fiskální období ve jednociferné ztrátě než s kladným výnosem.

Podle zveřejněných statistik tak podílové fondy v průměru vydělávají svým klientům mnohdy o něco měně než zajištěné termínované vklady, avšak najdou se pochopitelně výjimky podle sektorového složení a například komoditní fondy dosáhly až 35 % výnosu od začátku letošního roku. Avšak pravdou též je, že celých pět a více let před tím ovšem byly v hlubokých ztrátách, takže při 5-ti leté investici učiněné před dvěma lety je ve své podstatě daný spořitel se svým výnosem tak zvaně na hodnotě kladné nuly. Další možnost, kterou občan má je aktivní obchodování na akciovém či komoditním trhu, avšak toto vyžaduje znalost prostředí, dostatek volného času pro vlastní jak technickou tak zejména fundamentální analýzu daného trhu či akcie a komodity a zejména pak vhodný výběr obchodníka, který za rozumných a cenově přijatelných podmínek zprostředkuje tyto obchody na světových finančních trzích. Navíc aktuálně akciový trh zaznamenal propady cen akcií v průměru okolo 20-ti procent a akcie technologických společností amerického akciového trhu vyjádřené indexem NASDAQ dokonce od začátku roku 2022 již ztratily 31,95 % své původní ceny.

V neposlední řadě pak občan má možnost jako letitý a po staletí odzkoušený způsob ochrany peněz před jejich znehodnocením možnost nákupu fyzického zlata či diamantů jako nástrojů, které uchovávají trvalou finanční hodnotu. Avšak zde je poctivé podotknout, že je to tak zvaně zmrazená investice, která nepřináší žádný aktivní či pasivní výnos a zhodnocení je pouze dáno aktuální cenou na komoditním trhu. Dalším handicapem v případě krátkého či kratšího držení jsou relativně vysoké transakční náklady v porovnání s růstem cen těchto komodit na trhu a dosahují v průměru velikosti okolo 5 % ceny dané komodity. Nicméně v případě dostatku volných finančních prostředků v časovém horizontu minimálně pěti či sedmi a více let je vhodné část svého majetkového portfolia mít uloženo právě ve zlatě a ještě lépe v diamantech, ale pro běžného střadatele pohybujících se v částkách volných peněz okolo jednoho milionu či ještě méně CZK není tato forma ochrany až tak lukrativně efektivní.

Tento stav tak nutí investory, obchodníky a drobné střadatele, kteří jsou navíc silně ovlivněni momentálním vývojem růstu inflace k zvýšené kreativitě zamýšlených investic spolu se změnou svých investorských návyků. V současnosti  je pak zájem o dluhopisový trh,  zejména o emise korporátních dluhopisů  a to těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již třetím rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy jako zajištěné se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel.