Stávající situace na trhu dřevozpracujícího průmyslu i nadále pod tlakem inflačního vývoje nejen v České republice zůstává ve znamení vzrůstajících cen dřeva. Obzvláště pak výraznou měrou trh se dřevem zaznamenává zájem výrobců nábytku a stavebních společností o tvrdé dřevo a to především o dubové a bukové dřevo jejichž vlastnosti jsou unikátní a jejich výrobu vyjma přirozeného přírodního procesu nelze nahradit syntetickou výrobou nebo nějako genetickou úpravou rychlého růstu tak jak to známe z výroby potravinářských surovin typu pšenice, ječmene a zejména kukuřice. Vlastnosti tvrdých dřev typu buku a dubu pak zejména jsou v tom, že se jedná o pevné, tvrdé, houževnaté a vysoce trvanlivé dřevo, které se využívá zejména nejen pro výrobu nábytku, ale zejména ve stavebnictví pro výrobu trámů na krovy střech, fošen na pro stavbu podlah či výrobu okenních rámů, dále pak pro výrobu schodišť, teras a také dveří. V souvislosti s tím, že kapacita lesnických firem zabývající se těžbou této suroviny v závislosti na plochu lesa a klimatické podmínky je omezena logicky v současné době převyšuje poptávka nad nabídkou a cena tak vzrůstá. Tato současná situace tak výrazně přispívá ke zvýšení investiční příležitosti nejen profesionálním investorům, ale i drobným střadatelům v případě, kdy se jim podaří získat dluhopisy takových to lesnických a dřevozpracujících společností, kdy mohou i jednotlivci participovat na zisku těchto firem v podobě korporátních dluhopisů.

Na základě těchto zjištění pak ekonomičtí zpravodajové v napojení na profesní organizace lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu uvádějí, že více ekonomicky rentabilní jsou subjekty privátního charakteru, které snoubí jak procesy péče a obnovy lesa spolu s vlastní těžbou dřeva a následným zpracováním dřevní hmoty a to po většinou ve vlastním dřevozpracujícím zařízení. Zpravidla tyto činnosti a zejména vlastní investiční činnost jako potencionální rozvoj lesního hospodářství tyto lesnické společnosti financují tuto činnost a investiční aktivity z emisí  svých vydávaných korporátních dluhopisů. Tyto skutečnosti pak zvýšily zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy.

A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů. Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy jako zajištěné se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel.