Současný vývoj inflačního růstu v České republice podle posledních reportovaných dat Českým statistickým úřadem (ČSÚ) za květen letošního roku 2022  opět zrychlil.  Data ČSÚ zveřejněná v pátek dne 10.června roku 2022 ukazují, že inflace jako nárůst spotřebitelských cen v porovnání měsíců květen 2021 a květen 2022 dosáhly inflačního objemu ve výši 16,0 procenta. V celkovém ročním srovnání jako nárůst spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců je pak dle těchto údajů ČSÚ celková dosavadní roční inflace ve výši 8,1 procenta. Strukturací růstu spotřebitelských cen pak analytici dospěli ke zjištění, že hlavní podíl na růstu inflace mají náklady na bydlení a to zejména v položkách jako jsou ceny plynu, tuhých paliv a elektrické energie, kdy zemní plyn zdražil o 49,2 %, tuhá paliva o 30,1 % a náklady na teplo a ohřev teplé vody se zvýšily o 17,8 procenta. Tato stávající situace tak výrazně i mění podmínky na finančním trhu ve vztahu k investičním nástrojům ochraňující finanční prostředky před inflací spolu s tlakem na centrální bankéře ve vztahu k úrokovým sazbám. Podle Lukáše Kovandy, hlavního ekonoma z Trinity Bank, se ČNB uchýlí k ještě razantnějšímu zvýšení základní úrokové sazby, a to o 1,5 procenta na 7,25 procenta, míní tento odborník.

Na základě těchto skutečností  je pak zájem o dluhopisový trh,  zejména o emise korporátních dluhopisů  a to těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy jako zajištěné se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel.